Ekologie a ekologické služby - Praha - západ

1 - 11 firem z 11 nalezených

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. (Praha západ)

Praha 6-Liboc, Jenečská 146/44 kontakt +420 220 560 200, (6 poboček)

Podnikání v oboru ekologie a specializace na kontrolu ovzduší. Poskytujeme komplexní služby v ochraně ovzduší jako jsou akreditovaná zkušební laboratoř, akreditovaná kalibrační laboratoř, výroba, dodávky, instalace a servis přístrojů, ekologické poradenství, soudní znalec v oboru ochrana ovzduší, autorizované osoby pro zpracování rozptylových studií, pro ověřování emisí skleníkových plynů či oprávněná osoba pro zpracování EIA.

web www.teso.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i._VUKOZ Průhonice

Průhonice, Květnové náměstí 391 kontakt +420 296 528 111, (3 pobočky)

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.. - VÚKOZ je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR dle zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Ústav byl založen na bývalém panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy v Průhonicích. V…

web www.vukoz.cz, www.dendrologickazahrada.cz, www.floret.cz,

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. /ve zkratce SOM s.r.o./

Mníšek pod Brdy, Pražská 900 kontakt +420 318 591 770

Provádíme odborné expertízy, posudky či analýzy v oblastech životního prostředí, zahlazování následků hornické činnosti a vzorkujeme odpady.

web www.sommnisek.cz

ALFA SYSTEM s.r.o.

Dobříč, Dobříč 2 kontakt +420 257 111 300

Provádíme sanace ekologických zátěží, dekontaminace a demontáže technologických celků.

web www.alfasystem.cz

VTP ROZTOKY a.s. - Vědeckotechnický park Roztoky

Roztoky u Prahy, Přílepská 1920 kontakt +420 246 003 500

Vědeckotechnický park je koncipován jako nájemní objekt a prostory pro firemní vědecké týmy zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem se širokým spektrem podpůrných služeb poskytovaných provozovatelem parku. V současné době je převážná část VTP připravena pro výzkum spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných strojů. Iniciátorem vzniku Vědeckotechnického parku Roztoky je společnost Trigema. Vědeckotechnický park má celkovou…

web www.vtp-roztoky.cz, www.trigema.cz

GEMATEST spol. s r.o.

Černošice, Dr. Janského 954 kontakt +420 251 642 189, (1 pobočka)

Jedná se o zkušenou akreditovanou laboratoř ČIA a zkušební laboratoř pro geotechniku. Provádí analytiku (odpady, půda, suroviny, voda, vlasy). Zabývá se ekologickou činností, dělá rozbory vody. Zaměřuje se i na inženýrskou činnost. Provádí stavební dozor.

web www.gematest.cz, www.dozor-staveb.cz

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Jílové u Prahy, Čs. armády 655 kontakt +420 241 950 607

IFER - Ústav výzkumu ekosystémů v lesích a řešení pro monitorování a mapování. Zabýváme se zjišťováním zdravotního stavu lesů, měření parametrů stromů, monitoring rezervací, hospodářská úprava lesa na bázi provozní inventarizace lesů.

web www.ifer.cz

EPS, s.r.o. (pobočka Horoměřice)

Horoměřice, Velvarská 6 kontakt +420 736 625 424, (4 pobočky)

Laboratoř. Výzkum a vývoj inovativních technologií, biotechnologií, alternativního nakládání s odpady.

web www.epssro.cz

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 11/02. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE HOSTIVICE

Hostivice, Partyzánů 153 kontakt

Ochránci přírody.

web www.csophostivice.cz

STŘEDNÍ POVLTAVÍ

Štěchovice, Hlavní 3 kontakt +420 257 740 403

Ochrana životního prostředí v zájmovém sdružení svazku, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.

web www.strednipovltavi.cz

Šumava 21

Dolní Břežany - Lhota, K Břežanům 78 kontakt +420 241 911 150

Ochrana životního prostředí.

web www.sumava21.cz