Pohřební služby, pohřebnictví a krematoria - Chomutov

1 - 8 firem z 8 nalezených

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Chomutov, náměstí 1. Máje 89 kontakt +420 474 651 438

Technické služby města Chomutova je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. Technické služby města Chomutova mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

web www.tsmch.cz

PONTUS - TVS, spol. s r.o. (Chomutov)

Chomutov, Beethovenova 1290/64 kontakt +420 731 582 278, (7 poboček)

Zajišťujeme komplexní pohřební služby a provádíme balzamace i úpravu zesnulých či smuteční obřady a kremace, pohřby do hrobu a mezinárodní převozy.

web www.pontusmost.wz.cz

Pohřební ústav Sv. Jiří (Chomutov)

Teplice, Všechlapská 174 kontakt +420 601 282 282, (4 pobočky)

Provozujeme pohřební službu zajišťující civilní pohřby, církevní, státní. Převozy po ČR, celé EU. Pohotovost nonstop. Vlastní chlazení, vlastní vazárna, stuhy, parte na počkání, kopání hrobu a montáž pomníků. Zajišťujeme pohotovost Ústí n/L, Most, Teplice, Bílina.

web www.pohrebniustavsvjiri.cz

VYSOČANSKÉ ZAHRADY, a.s.

Jirkov, Zaječická 382 kontakt +420 800 261 128, (4 pobočky)

Zajišťujeme veškeré služby spojené s objednáním pohřbu, žehu zesnulého, pohřbu do země a převozu zesnulého. Nabízíme rakve i urny a k dispozice je smuteční i obřadní síň.

web www.pohrebnisluzbajirkov.cz, www.vysocany.cz

PONTUS - TVS, spol. s r.o. (pobočka Jirkov)

Jirkov, Chomutovská 372 kontakt +420 474 654 475, (7 poboček)

Poskytujeme kompletní kremační a pohřební služby v rámci celé ČR a zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím a možnost výběru způsobu pohřbu a obřadní síně i uložení do hrobu a to včetně církevního pohřbu a uložení urny v urnových hájích a vsyp nebo rozptyl na pietních loučkách a doplňkové i nadstandardní pohřební služby.

web www.pontusjirkov.wz.cz

VYSOČANSKÉ ZAHRADY, a.s. (pobočka Kadaň)

Kadaň, Hřbitovní 585 kontakt +420 800 261 128, (4 pobočky)

Provozujeme pohřební služby a nabízíme rakve i urny a k dispozice je smuteční a obřadní síň. V případě úmrtí Vašeho blízkého zajistíme veškeré služby spojené s objednáním pohřbu, žehu zesnulého, pohřbu do země a převozu zesnulého.

web www.pohrebnisluzbakadan.cz

PONTUS - TVS, spol. s r.o. (Chomutov - Palackého)

Chomutov, Palackého 3962 kontakt +420 474 651 575, (7 poboček)

Zajišťujeme komplexní pohřební služby a provádíme balzamace i úpravu zesnulých či smuteční obřady a kremace, pohřby do hrobu a mezinárodní převozy.

web www.pontusmost.wz.cz

Barák František (pobočka Kadaň)

Kadaň, Vrchlického 172 kontakt +420 474 334 618, (2 pobočky)

Provozujeme kompletní pohřební služby a nabízíme pohřební materiál.

web www.levnypohreb.cz