Pohřební služby, pohřebnictví a krematoria - Chomutov

1 - 7 firem z 7 nalezených

PONTUS - TVS, spol. s r.o. (Chomutov)

Chomutov, Beethovenova 1290/64 kontakt +420 731 582 278, (7 poboček)

Zajišťujeme komplexní pohřební služby a provádíme balzamace i úpravu zesnulých či smuteční obřady a kremace, pohřby do hrobu a mezinárodní převozy.

web www.pontusmost.wz.cz

VYSOČANSKÉ ZAHRADY, a.s.

Jirkov, Zaječická 382 kontakt +420 800 261 128, (4 pobočky)

Zajišťujeme veškeré služby spojené s objednáním pohřbu, žehu zesnulého, pohřbu do země a převozu zesnulého. Nabízíme rakve i urny a k dispozice je smuteční i obřadní síň.

web www.pohrebnisluzbajirkov.cz, www.vysocany.cz

PONTUS - TVS, spol. s r.o. (pobočka Jirkov)

Jirkov, Chomutovská 372 kontakt +420 474 654 475, (7 poboček)

Poskytujeme kompletní kremační a pohřební služby v rámci celé ČR a zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím a možnost výběru způsobu pohřbu a obřadní síně i uložení do hrobu a to včetně církevního pohřbu a uložení urny v urnových hájích a vsyp nebo rozptyl na pietních loučkách a doplňkové i nadstandardní pohřební služby.

web www.pontusjirkov.wz.cz

VYSOČANSKÉ ZAHRADY, a.s. (pobočka Kadaň)

Kadaň, Hřbitovní 585 kontakt +420 800 261 128, (4 pobočky)

Provozujeme pohřební služby a nabízíme rakve i urny a k dispozice je smuteční a obřadní síň. V případě úmrtí Vašeho blízkého zajistíme veškeré služby spojené s objednáním pohřbu, žehu zesnulého, pohřbu do země a převozu zesnulého.

web www.pohrebnisluzbakadan.cz

PONTUS - TVS, spol. s r.o. (Chomutov - Palackého)

Chomutov, Palackého 3962 kontakt +420 474 651 575, (7 poboček)

Zajišťujeme komplexní pohřební služby a provádíme balzamace i úpravu zesnulých či smuteční obřady a kremace, pohřby do hrobu a mezinárodní převozy.

web www.pontusmost.wz.cz

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Chomutov, náměstí 1. Máje 89 kontakt +420 474 651 438

Technické služby města Chomutova je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. Technické služby města Chomutova mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

web www.tsmch.cz

Barák František (pobočka Kadaň)

Kadaň, Vrchlického 172 kontakt +420 474 334 618, (2 pobočky)

Provozujeme kompletní pohřební služby a nabízíme pohřební materiál.

web www.levnypohreb.cz