Výzkumné, zkušební ústavy – Střední a Severní Čechy

161–170 firem z 218 nalezených Filtry

161Česká společnost pro ochranu netopýrů

Naším oborem je provoz organizace koordinující ochranu a výzkum netopýrů. Nabídka programů pro školy. Zajištění monitoringu populací.

162Nadační fond pro podporu vědy při Učené společnosti České republiky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Národní 1009, Praha 1 Bezdlužná

Specializujeme se na podporu svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Pořádáme přednášky. Zabýváme se otázkami financování, kritiky společenský nebezpečných jevů jako například vnucování iracionálních představ veřejnosti a aktuální společenské deformace.

163CCBR KLINICKÁ CENTRA CZECH, a.s.

Provoz klinického hodnocení v celé řadě medicínských indikací. Podílení se na vývoji léků i výzkumu biologické léčby.

164Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.1 pobočka

Ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou lexikografii.

165ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Provoz odborné instituce od r. 1924. Je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství. Spoluvytváří strategii výzkumu a vývoje zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, potravinářství. Vyhodnocuje výsledky výzkumu, vydává 11 vědeckých časopisů.

166Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.

Žitná 608, Praha 1 Bezdlužná

Naším oborem je provoz nezávislé organizace zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů. Organizace Pražského studentského summitu. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění i tolerance mezi lidmi.

167Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - Praha 1, Malá Strana4 pobočky

Veřejná výzkumná instituce jejímž hlavním oborem je výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura či odborné publikace.

168Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.1 pobočka

Naším oborem je základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

169Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Nerudova 257, Praha 1 Bezdlužná

Provoz nezávislé veřejné výzkumné instituce. Provádíme vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Usilujeme o zvyšování kvality a prestiže české vědy, zajišťujeme aktivity spojené s výzkumem oboru mezinárodních vztahů a napomáháme při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky.

170ZKV s.r.o.

Provádíme mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí a strojů, typové zkoušky kolejových vozidel a jejich částí, měření hluku v komunálním prostředí a výpočty pevnosti strojních konstrukcí metodou FEM.


Firmy v dalších lokalitách


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis