Výzkumné, zkušební ústavy - Střední Čechy

161 - 170 firem z 218 nalezených

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Praha 1, Václavské náměstí 1700/68 kontakt +420 737 121 672

Naším oborem je provoz organizace koordinující ochranu a výzkum netopýrů. Nabídka programů pro školy. Zajištění monitoringu populací.

web www.ceson.org

Nadační fond pro podporu vědy při Učené společnosti České republiky

Praha 1, Národní 1009 kontakt +420 221 403 384

Specializujeme se na podporu svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Pořádáme přednášky. Zabýváme se otázkami financování, kritiky společenský nebezpečných jevů jako například vnucování iracionálních představ veřejnosti a aktuální společenské deformace.

web www.learned.cz

CCBR KLINICKÁ CENTRA CZECH, a.s.

Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 1597 kontakt +420 230 230 940

Provoz klinického hodnocení v celé řadě medicínských indikací. Podílení se na vývoji léků i výzkumu biologické léčby.

web www.bio-lecba.cz

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Praha 1, Na Florenci 1420/3 kontakt +420 234 612 111, (1 pobočka)

Ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou lexikografii.

web www.ucl.cas.cz

ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

Praha 1, Těšnov 65/17 kontakt +420 222 320 582

Provoz odborné instituce od r. 1924. Je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství. Spoluvytváří strategii výzkumu a vývoje zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, potravinářství. Vyhodnocuje výsledky výzkumu, vydává 11 vědeckých časopisů.

web www.cazv.cz

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.

Praha 1, Žitná 608 kontakt +420 224 813 460

Naším oborem je provoz nezávislé organizace zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů. Organizace Pražského studentského summitu. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění i tolerance mezi lidmi.

web www.amo.cz

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - Praha 1, Malá Strana

Praha 1, Letenská 123 kontakt +420 257 533 756, (4 pobočky)

Veřejná výzkumná instituce jejímž hlavním oborem je výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura či odborné publikace.

web www.ujc.cas.cz, www.langdpt.cas.cz

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Praha 1, Letenská 123/4 kontakt +420 257 014 311, (1 pobočka)

Naším oborem je základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

web www.arup.cas.cz

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Praha 1, Nerudova 257 kontakt +420 251 108 111

Provoz nezávislé veřejné výzkumné instituce. Provádíme vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Usilujeme o zvyšování kvality a prestiže české vědy, zajišťujeme aktivity spojené s výzkumem oboru mezinárodních vztahů a napomáháme při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky.

web www.iir.cz

ZKV s.r.o.

Praha 5 - Třebonice, Ringhofferova 115/1 kontakt +420 234 221 339

Provádíme mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí a strojů, typové zkoušky kolejových vozidel a jejich částí, měření hluku v komunálním prostředí a výpočty pevnosti strojních konstrukcí metodou FEM.

web www.zkv.cz
« předchozí 1 6 12 14 15 16 17 18 19 20 22 další »