Výzkumné, zkušební ústavy - Střední Čechy

171 - 180 firem z 221 nalezených

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Praha 1, Letenská 123/4 kontakt +420 257 014 311, (1 pobočka)

Naším oborem je základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

web www.arup.cas.cz

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Praha 1, Nerudova 257 kontakt +420 251 108 111

Provoz nezávislé veřejné výzkumné instituce. Provádíme vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Usilujeme o zvyšování kvality a prestiže české vědy, zajišťujeme aktivity spojené s výzkumem oboru mezinárodních vztahů a napomáháme při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky.

web www.iir.cz

ZKV s.r.o.

Praha 5 - Třebonice, Ringhofferova 115/1 kontakt +420 234 221 339

Provádíme mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí a strojů, typové zkoušky kolejových vozidel a jejich částí, měření hluku v komunálním prostředí a výpočty pevnosti strojních konstrukcí metodou FEM.

web www.zkv.cz

UJP PRAHA a.s.

Praha 5 - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345 kontakt +420 227 180 111

Vyrábíme zdravotnickou techniku pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

web www.ujp.cz

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky

Praha 1, Novotného lávka 200 kontakt +420 221 082 397

Naším oborem je získávání nových poznatků v oblasti rekonstrukce staveb a sanace historických objektů.

web www.wta.cz

Česká zemědělská společnost

Praha 1, Novotného lávka 200 kontakt +420 221 082 270, (1 pobočka)

Naším oborem je prosazování vědeckotechnického rozvoje ve všech oblastech zemědělství České republiky. Organizujeme besedy, přednášky, instruktáže, mezinárodní konference a jiné akce. Spolupracujeme se zahraničními partnery. Podporujeme výměnu zkušeností při pracovních cestách.

web www.csvts.cz/czs

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu

Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 2675/13 kontakt +420 224 352 632

Sdružujeme firmy, které se zabývají výrobou a výzkumem v oblasti zpracování plechu.

web www.csvzp.cz

o.s.jinonice.cz

Praha 5 - Jinonice, Pod Vidoulí 662/22 kontakt +420 211 151 426

Sdružujeme zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií.

web www.jinonice.cz

Institut pro behaviorální a ekonomická studia

Praha 3 Žižkov, Radhošťská 1623/22 kontakt +420 777 556 650

Ekonomické zkoumání komplexních katalaktických pravidel společenské kooperace a na behaviorálním přístupu ve zkoumání pravidel jednání každého jednotlivého individua.

web www.inbes.org

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Praha 6 - Lysolaje, Rozvojová 135 kontakt +420 220 390 111

Zabýváme se výzkumem v oblasti chemie, biochemie, katalýzy i environmentálního inženýrství. Pořádáme a účastníme se mezinárodních konferencí.

web www.icpf.cas.cz
« předchozí 1 7 12 15 16 17 18 19 20 21 23 další »