Výzkumné, zkušební ústavy – Střední a Severní Čechy

71–80 firem z 282 nalezených Filtry

71Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost

Specializujeme se na podmínky pro vědeckotechnický rozvoj ve vodním hospodářství a v souvisejících oborech. Provozujeme odbornou činnost. Přispíváme ke vzdělávání vodohospodářů a umožňujeme jejich seberealizaci, rozvoj osobní iniciativy a talentu. Pořádáme konference, semináře a odborná setkání.

72Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Zabýváme se testováním vápenců a dolomitů pro odsiřování a zemědělské účely. Počátky naší činnosti spadají do období let 1962-63.

73Učená společnost České republiky, o.s.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Národní 1009/3, Praha 1 Bezdlužná

Naším oborem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Naším cíle je zvyšování úrovně vzdělanosti. Pořádáme pravidelné přednášky z jednotlivých vědních oborů. Snažíme se o prosazování zájmů české vědy a posilování její společenské prestiže.

74Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.

Jsme soukromá společnost poskytující více než 20 let služby osobní dozimetrie externího ozáření a to filmová a termoluminiscenční a neutronová dozimetrie a také i v oblasti dozimetrie ionizujícího záření nabízíme testování a měření i také analýzy a výzkum i vývoj a také i poradenství.

75Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.1 pobočka

4.2
★★★★★
★★★★★
(25)
Na Slovance 1999/2, Praha 8 - Libeň

Provádíme výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu. Realizujeme výzkum ve fyzice elementárních částic, který uskutečňujeme v rámci velkých mezinárodních korporací. Zabýváme se astročásticovou fyzikou a dále se věnujeme interakci…

76Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

4.2
★★★★★
★★★★★
(5)
Drnovská 507/73, Praha 6 Bezdlužná

Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika i výstavba. Provádění kontroly technického stavu dojicího zařízení, provozního měření hluku a prachu, konzultací řešení stájí pro dojnice. Zaměření také na návrhy a posouzení výroby biopaliv, poradenství pro bioplynové stanice.

77LentiKat´s, a.s.2 pobočky

Zabýváme se výrobou, prodejem, výzkumem i vývojem v oblasti aplikace imobilizovaných enzymů.

78Technologická agentura České republiky

5.0
★★★★★
★★★★★
(12)
Evropská 1692/37, Praha 6 - Dejvice Bezdlužná

Zabýváme se přípravou a implementováním programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice.

79Grantová agentura České republiky

Podpora projektů výzkumu i vývoje ze státních prostředků.

80Geodrilling, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Radlická 2485/103, Praha 5 - Smíchov Bezdlužná

Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a radonový průzkum. Posudky pro vsakování dešťových vod. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky, laboratorní rozbory zemin a vod, geologický dozor, pasportizace objektů. Hydrogeologické posudky a projekty studní. Vrtané studny, jádrové vrty.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis