Výzkumné, zkušební ústavy – Střední a Severní Čechy

71–80 firem z 279 nalezených Filtry

71Výzkumný ústav maltovin Praha , s.r.o.

Zabýváme se testováním vápenců a dolomitů pro odsiřování a zemědělské účely. Počátky naší činnosti spadají do období let 1962-63.

72Učená společnost České republiky, o.s.

Naším oborem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Naším cíle je zvyšování úrovně vzdělanosti. Pořádáme pravidelné přednášky z jednotlivých vědních oborů. Snažíme se o prosazování zájmů české vědy a posilování její společenské prestiže.

73Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.

Jsme soukromá společnost poskytující více než 20 let služby osobní dozimetrie externího ozáření a to filmová a termoluminiscenční a neutronová dozimetrie a také i v oblasti dozimetrie ionizujícího záření nabízíme testování a měření i také analýzy a výzkum i vývoj a také i poradenství.

74Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.1 pobočka

4.3
★★★★★
★★★★★
(30)
Na Slovance 1999/2, Praha 8 - Libeň

Provádíme výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu. Realizujeme výzkum ve fyzice elementárních částic, který uskutečňujeme v rámci velkých mezinárodních korporací. Zabýváme se astročásticovou fyzikou a dále se věnujeme interakci…

75Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika i výstavba. Provádění kontroly technického stavu dojicího zařízení, provozního měření hluku a prachu, konzultací řešení stájí pro dojnice. Zaměření také na návrhy a posouzení výroby biopaliv, poradenství pro bioplynové stanice.

76LentiKat´s, a.s.2 pobočky

Zabýváme se výrobou, prodejem, výzkumem i vývojem v oblasti aplikace imobilizovaných enzymů.

77Technologická agentura České republiky

Zabýváme se přípravou a implementováním programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice.

78Grantová agentura České republiky

Podpora projektů výzkumu i vývoje ze státních prostředků.

79Geodrilling, s.r.o.

Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a radonový průzkum. Posudky pro vsakování dešťových vod. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky, laboratorní rozbory zemin a vod, geologický dozor, pasportizace objektů. Hydrogeologické posudky a projekty studní. Vrtané studny, jádrové vrty.

80ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha

Výzkum podzemních prostor. Pro veřejnost pořádáme podívanou Netopýří noc.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis