Výzkumné, zkušební ústavy – Kolín

Výzkumné ústavy se mnohdy označuji i jako výzkumná střediska nebo výzkumná centra. Jedná se o instituce, které se specializují na základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v lokalitě Kolín.

1–3 firem z 3 nalezených Filtry

1R&R NDT - Pros Pavel

Hlavní 52, Tuklaty Bezdlužná

Firmu R&R NDT se zabývá nedestruktivní kontrolou materiálů a výrobků ultrazvukem, zjišťováním vad ve svarech, výkovcích, vývalcích, odlitcích, zdvojenin v plechách, pórovitosti v odlitcích, vad v pájených spojích, elektrických kontaktech, izolátorech, ventilech, pístech, měření tloušťky…

2Spolek přátel historické techniky

Spolek přátel historické techniky, se sídlem Revoluční 734, 281 51, Velký Osek, v okrese Kolín a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 61644, Městský soud v Praze. Právní forma Spolek. Založení v roce 2014. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj:…

3Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (pobočka Cerhenice)4 pobočky

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Kolín


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Kolín – detailní popis

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. 

Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v České republice

 • Centrum dopravního výzkumu
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • Fyzikálně technický zkušební ústav
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Textilní zkušební ústav
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky
 • Výzkumný ústav živočišné výroby