Výzkumné, zkušební ústavy – Mělník

Výzkumné ústavy se mnohdy označuji i jako výzkumná střediska nebo výzkumná centra. Jedná se o instituce, které se specializují na základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v lokalitě Mělník.

1–4 firem z 4 nalezených Filtry

1Katchem spol. s r. o.

Program firmy zahrnuje laboratorní a poloprovozní zakázkovou přípravu speciálních sloučenin. Zabýváme se především boranovou chemií, výzkumem a vývojem přípravků pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie a technologií přípravy polyamidových prachů.

2Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú.

Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú., se sídlem Ledčice 222, 277 08, Ledčice, v okrese Mělník a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. U 336, Městský soud v Praze. Právní forma Ústav. Založení v roce 2016. Pracuje u nás 1 - 5…

3Zdravotní ústav se sídlem v Praze, pobočka Mělník3 pobočky

Zdravotní ústav poskytuje služby hygienické laboratoře a oddělení monitorování prostředí.

4Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.1 pobočka

Hlavním předmětem činnosti ústavu je studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat.


Výzkumné, zkušební ústavy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Mělník


Výzkumné, zkušební ústavy v lokalitě Mělník – detailní popis

Organizací pro výzkum a šíření znalostí se rozumí subjekt, bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu. 

Přehled výzkumných a zkušebních ústavů v České republice

 • Centrum dopravního výzkumu
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • Fyzikálně technický zkušební ústav
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha
 • Textilní zkušební ústav
 • Ústav jaderného výzkumu Řež
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
 • Výzkumný ústav potravinářský
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky
 • Výzkumný ústav živočišné výroby