Geodetické práce a služby, geodezie - Česká Lípa

1 - 14 firem z 14 nalezených

Černá Dagmar - Abeceda Stavby

Nový Bor, Brigádníků 146 kontakt +420 723 650 410, (2 pobočky)

Kontrola stavu nemovitosti, měření hluku v objektu, revize komínů, výtahů i hromosvodů, geodetické práce a měření radonu.

web www.abecedastavby.cz

DOLEŽAL - NB s.r.o

Nový Bor-Arnultovice, Lipová 756 kontakt +420 487 722 290, (1 pobočka)

Specializujeme se na vodohospodářské a pozemní stavitelství. Dále se zabýváme geodetickou činností a provozujeme recyklační centrum pro stavební odpady. Prodej stavebnin a písku.

web www.dolezalnb.cz

DOLEŽAL - NB s.r.o - geodetické práce

Nový Bor-Arnultovice, Lipová 756 kontakt +420 487 722 290, (1 pobočka)

Geodetické práce, výstavba inženýrských sítí, komunikací a ČOV, stavebniny a stavební materiál, odborné a technické poradenství, servis pro stavební firmy a stavebníky, doprava a prodej písku i štěrku, zemní práce, recyklace stavebních odpadů, přistavení kontejneru.

web www.dolezalnb.cz

GEOBIT s.r.o.

Nový Bor-Arnultovice, Lipová 756 kontakt +420 487 722 290

Zaměřujeme se na geodetické práce, rozdělení pozemků, věcná břemena, vytyčování hranic, výškopisy, polohopisy či zaměření staveb a inženýrských sítí.

web www.dolezalnb.cz

Geodézie On Line, spol. s r.o.

Česká Lípa, Moskevská 13 kontakt +420 487 824 974

Geodetické a kartografické práce. Mapové podklady ČR v měřítku 1:25 000 s nadstavbou pro turistiku.

web www.geodezieonline.cz, www.mapy.geodezieonline.cz

Zelinka Jan - zeměměřič

Horní Police, Na Vyhlídce 214 kontakt +420 487 868 939

Zeměměřičská činnost, geometrické plány, vytyčení hranic pozemku, mapové podklady, zaměření inženýrských sítí.

zobrazit detail

GEOTOP - CL spol. s r.o.

Česká Lípa, U Kartounky 670/38 kontakt +420 487 824 666

Provádíme geodetické práce, zabýváme se prodejem geodetických přístrojů a pomůcek. Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

zobrazit detail

Kovář Ladislav - Geodetické a kartografické práce

Česká Lípa, Nerudova 631/2 kontakt +420 603 253 123

Specializujeme se na geodetické a kartografické práce. Vyznačování všech druhů staveb a věcných břemen, rozdělení a změny hranic pozemků.

zobrazit detail

Ing. Petr Chmelíček - geodetické práce

Česká Lípa, Prokopa Holého 149 kontakt +420 487 522 672

Provádíme komplexní geodetické práce pro fyzické osoby, katastr nemovitostí (KN), stavební firmy, projektanty, řízení na stavebních úřadech, činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (ÚOZI), atd...

web www.geodeti-cl.cz

Svítek Vladimír, Ing.

Česká Lípa, Červeného kříže 2432/13 kontakt +420 487 824 456

Rozdělení částí pozemku pro majetkové převody, zaměření stavby a sítí i vytyčení vlastnických hranic. Zaměřování jeřábových drah.

zobrazit detail

HRDLIČKA spol.s r.o. - servis geodetických přístrojů

Česká Lípa, Děčínská 361/7 kontakt +420 487 522 783, (12 poboček)

Vyhotovení DTM a dokumentace správců sítí, inženýrská geodézie, komplexní služby v katastru nemovitostí, správa a distribuce mapových podkladů, prodej geodetických přístrojů a pomůcek i servis geodetických přístrojů.

web www.hrdlicka.cz

GEOPLÁN CZ spol. s r.o. (pobočka Česká Lípa)

Česká Lípa, Malá 1177/16 kontakt +420 487 853 485, (1 pobočka)

Zeměměřičské služby. Podklady pro projekty, polohopisné a výškopisné plány, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, zaměřování inženýrských sítí, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků a vytyčování staveb. Digitální zpracování dokumentů.

web www.geoplancz.cz

Málek Roman - Geodezie Málek

Česká Lípa, Pražská 2925 kontakt +420 607 055 680

Geodetické a zeměměřické práce. Vytyčení hranic pozemků, geometrické plány, zaměření inženýrských sítí, řešení historického a církevního majetku, práce při výstavbě. Poradenská činnost v oblasti geodézie a kartografie. Podklady pro stavební řízení.

web www.geodeziecl.cz

Liška Jiří, Ing.

Sosnová, Sosnová 96 kontakt +420 487 523 069

Poradenství v oblasti zeměměřických i kartografických činností.

zobrazit detail