Geodetické práce a služby, geodezie – Praha 1

Geodetické práce jsou potřebné pro stavebníky před zahájením stavby, při jejím průběhu a hlavně po dokončení stavby. Provedení stavby je nutné zaměřit a zanést do map katastrů nemovitostí. Firmy nabízející geodetické práce v lokalitě Praha 1.

1–2 firem z 2 nalezených Filtry

1Mgr. Daniel Svoboda

Mgr. Daniel Svoboda, se sídlem U Milosrdných 804/14, 110 00, Staré Město, v okrese Praha 1 a v kraji Praha - město. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 1992. Předmětem podnikání je: Geologické práce Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…

2Komora geodetů a kartografů

Sdružujeme fyzické a právnické osoby pracující v geodesii a kartografii. Hájí jejich profesní zájmy, dohlíží na jejich odbornost a pro klienty svých členů je díky povinnostem vyplývajícím jim z jejich členství v komoře zárukou kvalitní práce.


Geodetické práce a služby, geodezie – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 1


Geodetické práce a služby, geodezie v lokalitě Praha 1 – detailní popis

Geodézie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním tvarů, rozměrů a fyzikálních vlastností zemského tělesa nebo částí zemského povrchu. Pro výzkum se využívají matematické, fyzikální a geometrické metody měření. Geodetické měření slouží pro tvorbu map v digitální nebo papírové podobě a pro potřeby jiných oborů.

Služby geodeta

  • Zaměření stavby a geometrický plán pro stavební a katastrální úřad
  • Geometrické plány pro rozdělení pozemků a pro majetkoprávní vypořádání
  • Změny hranic pozemků
  • Vytyčování hranic pozemků
  • Kontrola oplocení na hranici pozemku
  • Vytyčení základů stavby
  • Založení stavby včetně vytyčovacího protokolu pro stavební úřad
  • Výškopis a polohopis pozemku
  • Rozdělení pozemků
  • Geometrický plán pro průběh inženýrských sítí, zateplení fasád
  • Podklady pro projekt stavby
  • Výškové zaměření staveb a fasád 
  • Zaměření přípojek inženýrských sítí
  • Dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci
  • Geodetický servis na stavbách 

Cena za zeměměřičské práce závisí na uvedených faktorech

  • Množství vytyčovaných bodů
  • Typu, množství a složitosti stavby
  • Místu vytyčení (katastrální území, rovinatý, svažitý nebo zarostlý terén)
  • Přesnosti určení vytyčovaných bodů

Dělení geodézie podle oborů

  • Geodetická astronomie – Specializuje se na určování zeměpisných souřadnic a azimutů na zemském povrchu
  • Kosmická geodézie – Zaměřuje se na určení tvaru a rozměrů Země
  • Mořská geodézie – Specializuje se na určení tvaru a rozměrů mořského dna
  • Geofyzika – Zabývá se fyzikálními vlastnostmi země a jejich aplikacemi v geodézii
  • Geodynamika – Zabývá se studiem dynamických vlastností země
  • Inženýrská geodézie – Specializuje se na vytyčování sítí, kontrolní měření prostorové polohy staveb, vytyčování a kontrolu geometrických parametrů průmyslových objektů, vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla
  • Vojenská geodézie – Zaměřuje se na geodetické aplikace pro zajištění obrany státu