Geodetické práce a služby, geodezie - Praha 5

1 - 20 firem z 40 nalezených

Gantry Rail s.r.o.

Praha 5, Bavorská 856/14 kontakt +420 224 453 530

Nabízíme služby v oblasti zdvihacích zařízení, magnetové techniky, ocelových konstrukcí, kolejových drah, jeřábových drah, regálových zakladačů. Vysoké doporučení našich zákazníků je naším velkým úspěchem a zárukou vysoké kvality provedených prací.

web www.gantryrail.com

ArtepGeo s.r.o.

Praha 5 - Radlice, Radlická 2485/103 kontakt +420 224 826 496, (2 pobočky)

Provádíme jádrové, hydrogeologické a maloprůměrové vrty a geologické průzkumy. Nabízíme laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva a rozbory vod.

web www.artepgeo.cz

AGK,s.r.o.

Praha 5-Smíchov, Křížová 47 kontakt +420 251 552 196

Nabízíme geodetické služby - vyhotovení geometrických plánů, vytyčujeme hranice pozemků a staveb a vytváříme podklady pro grafické informační systémy.

web www.agk.cz

ARCADIS CZ a.s.

Praha 5-Hlubočepy, Geologická 988/4 kontakt +420 234 654 111, (3 pobočky)

Nabízíme konzultační a projekční služby v oblasti geotechniky - projekty, inženýring, technické audity, project a cost management, v oborech geotechnika, geologie, ekologie, geodézie, podzemní a pozemní stavby, energetika, vodohospodářství, administrativní budovy a bytové výstavby.

web www.arcadis.com/cs/czech

LANDGEO s.r.o.

Praha 5, Nábřežní 90/4 kontakt +420 273 139 416

Nabízíme geodetické práce, zpracování digitální katastrální mapy, vytyčování hranic pozemků, zaměření inženýrských sítí a tvorbu účelových map.

web www.landgeo.cz

Ing. Pavel Melicher

Praha 5 - Stodůlky, Bellušova 1820/39 kontakt +420 235 510 191

Naší snahou, cestou i cílem jsou Vaše co nejlepší pocity ze spolupráce s námi. Avšak nejen to - nejdůležitější pro nás je Vaše spokojené a zdravé bydlení.

web www.anuet.cz, www.zdrave-bydleni.cz

SUNCAD , s.r.o.

Praha 5 - Stodůlky, nám. Na Lužinách 3 kontakt +420 233 085 440

Hlavní oblastí působnosti společnosti je projektová, inženýrská a posudková činnost ve výstavbě a zprostředkování služeb.

web www.suncad.cz

Cuřín Martin, Ing. (pobočka Praha 5)

Praha 5, Malá Xaveriova 1693 kontakt +420 723 777 719, (1 pobočka)

Specializujeme se na geometrické plány, vytyčujeme hranice pozemků a zaměřujeme inženýrské sítě. Tvoříme mapové podklady pro projekty. Vyhotovujeme účelové mapy a určujeme body metodou GPS. Dokumentujeme současné stavy budov.

web www.geodet.curin.cz

Geodetická kancelář - Mucha Jaroslav, Ing.

Praha 5, Bellušova 1816 kontakt +420 602 624 093

Geodézie, geodeti. Předmětem naší činností jsou geodetické práce, geometrický plán na rozdělení pozemku, na novostavbu, přístavbu, na věcné břemeno, zaměření pro kolaudaci, vytyčení hranice pozemku, zaměření podkladu pro projekt, zaměření skutečného provedení stavby, vytyčení stavby, stavební zaměření objektu, poradenství a konzultace.

zobrazit detail

PIK Vítek

Praha 5, Kořenského 1025/7 kontakt +420 251 101 011

Společnost PIK Vítek je projektová, inženýrská a konzultační činnost v oblasti vodohospodářských staveb pro obce,průmysl a soukromé investory.

web www.pikvitek.cz

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Smíchov, Křížová 472 kontakt +420 257 182 425

Společnost zaměřená na kamerové prohlídky všech druhů potrubí, akreditované laboratorní rozbory vod, kalů a odpadů, geodetické a projekční práce, zastupování investora při výstavbě, problematiku přidělování dotací a správu státních hmotných rezerv.

web www.vis-praha.cz

Přikryl Milan, Ing.- Geodetická kancelář GeoPrim

Praha 5- Stodůlky, Fingerova 2185/1 kontakt +420 775 053 412

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, vytyčení hranic (ověření plotů, stavba RD), zaměření staveb pro kolaudaci, příprava podkladů pro projekt, inženýrskou geodézii.

web www.geometrickyplan.cz

Ing. Petr Šandera- geodet

Praha 5- Stodůlky, Suchý vršek 2099/49 kontakt +420 724 208 086

Nabízíme geodetické práce, které Vám pomohou ušetřit čas a finanční náklady spojené s přípravou a realizací stavby. Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, mapování, stavebnictví a inženýrské geodézii od roku 1993. Geodetické služby poskytujeme soukromým osobám, projektantům, architektům, stavebním firmám, městským a obecním úřadům.

web www.psgeodet.cz

HRDLIČKA spol.s r.o. (pobočka Praha 13)

Praha 13, Za Lužinami 1084/33 kontakt +420 235 521 822, (12 poboček)

Nabízíme komplexní služby v geodézii včetně geometrických plánů, vytýčení hranic, dokumentace staveb, zaměření podkladů pro projekt i mapování.

web www.hrdlicka.cz

GEOINDUSTRY, a.s.

Praha 5-Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16 kontakt +420 220 875 762

Specializujeme se na regionální geochemické mapování včetně terénních prací a vzorkovací práce s využitím moderních metod globálních navigačních systémů.

web www.geoindustry.cz

Klaudian Praha, spol. s r.o.

Praha 5, Trachtova 1130 kontakt +420 251 565 572, (1 pobočka)

Provozujeme katalog geodetických firem.

web www.zememeric.cz

Vučenovič Daniel, Ing.- Geodetická kancelář GeoPrim (pobočka Praha 5- Stodůlky)

Praha 5- Stodůlky, Fingerova 2185/1 kontakt +420 775 053 412, (3 pobočky)

Nabízíme geodetické služby. Provádíme tvorbu geometrických plánu (rozdělení pozemku, vyznačení budovy, věcná břemena) pro zápis do katastru nemovitostí, vytyčení hranic (ověření plotů, stavba RD), zaměření staveb pro kolaudaci, příprava podkladů pro projekt.

web www.geometrickyplan.cz

Kašpar Vlastimil, Ing.

Praha 5- Smíchov, Kroftova 356 kontakt +420 604 109 868

Provádím zeměměřičské práce.

web www.geodesie-kaspar.wz.cz

Němec Jaromír, Ing.

Praha 5- Stodůlky, Za Lužinami 540 kontakt +420 774 281 628

Provádíme veškeré geodetické práce.

zobrazit detail

GEODÉZIE, s.r.o.

Praha 5- Smíchov, Ostrovského 11 kontakt +420 257 095 203

Provádíme veškeré geodetické práce.

zobrazit detail
« předchozí 1 2 další »