Inženýrské sítě – Most

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Most.

1–10 firem z 15 nalezených Filtry

1SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o.

4.9
★★★★★
★★★★★
(6)
Průjezdná 1958, Most Bezdlužná

Společnost SCHLIKE-DOMI spol. s r.o. byla založena v květnu roku 1992. Hlavní náplní naší činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti slaboproudých technologií - zejména telekomunikací, informačních a bezpečnostních systémů.

2HERKUL a.s.1 pobočka

4.5
★★★★★
★★★★★
(81)
Obrnice 228, Obrnice Bezdlužná

Firma HERKUL se na trhu stavebních prací pohybuje již od roku 1994. Od roku 2007 je akciovou společností. HERKUL a.s. je stavební společnost, která zajišťuje široké spektrum činností ve výstavbě a to od projektování přes provádění staveb a jejich změn, až po sadbové a parkové úpravy a to nejen při…

3Malina Luboš

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Lesní 1993/4, Most Bezdlužná

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, opravy a údržbu vysokého i nízkého napětí, veřejného osvětlení či hromosvodů, inženýrskou činnost, realizace a rekonstrukce trafostanic. Instalujeme kamerové systémy a domácí telefony, hromosvody. Naší činností jsou i zemní a výkopové práce.

4INTER ART PROJEKT s.r.o.

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Žatecká 1899/25, Most Bezdlužná

Společnost je zaměřena na projekční, inženýrské a obchodní činnosti. Projektují nové, občanské a průmyslové stavby, rekonstrukce, inženýrské sítě a komunikace. Dále statiku, požární řešení, vytápění, elektroinstalace, vodovody a kanalizace.

5MESS GEO s. r. o.

3.8
★★★★★
★★★★★
(19)
K. H. Borovského…, Most
Otevřeno do 15:00
Bezdlužná

Nabídka geodetických a kartografických prací. Zajišťujeme geometrické plány pro vyznačení budov, rozdělení pozemků či pro vyznačení věcného břemene. Vytyčujeme vlastnické hranice a zaměřujeme se na práce v pozemkovém katastru. Provádíme zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí.

6BETAMOST - INŽENÝRINK spol. s r.o.

Nabídka provádění bytových a občanských i průmyslových či inženýrských staveb.

7Schandara Richard- zemní a výkopové práce

Brandov 89, Brandov Bezdlužná

Provádíme výkopové práce i terénní úpravy rovinných a svahových terénů. Stroji jsme schopni provádět výkopové práce do hloubky 4 metrů, nejmenší pásový bagr má šířku podvozku 1m, tudíž je vhodný i do malých prostorů. Realizujeme výkopové práce pro inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace) a…

8CASALE PROJECT, a.s. (pobočka Litvínov-Horní Litvínov)2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Ruská 945, Litvínov-Horní… Bezdlužná

CASALE PROJECT, a.s., se sídlem Ruská 945, 436 01, Litvínov-Horní Litvínov, v okrese Most a v kraji Ústecký kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 16266, Městský soud v Praze. Právní forma Akciová společnost. Založení v roce 2010. Pracuje u nás 100 - 199 zaměstnanců. Předmětem podnikání…

9TYGAS s.r.o.

4.4
★★★★★
★★★★★
(28)
Tyršova stezka 21/1b, Lom-Loučná Bezdlužná

Jsme pyšní nejen na naši práci, ale také na spokojenost našich zákazníků. Snažíme se pro Vás najít tu nejlepší cestu jak v ceně, tak kvalitě, a to tím, že vybíráme pouze zařízení, se kterými již máme zkušenosti a také díky našemu odbornému týmu plynařů, instalatérů, přípravářů a svářečů. Doufáme,…

10Palánová Hana

Specializujeme se na rozpočtovou činnost se zaměřením na pozemní a dopravní stavby i inženýrské sítě.


Inženýrské sítě – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Most


Inženýrské sítě v lokalitě Most – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.