Inženýrské sítě – Praha 10

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Praha 10.

1–10 firem z 53 nalezených Filtry

1PPU spol. s r.o.

4.6
★★★★★
★★★★★
(5)
Vyžlovská 2243/36, Praha 10 Bezdlužná

Předmětem činnosti společnosti jsou dopravní stavby a komplexní řešení inženýrských sítí. Společnost zpracovává v této oblasti studie, spoluúčast na územních plánech a urbanistických studiích. Zpracovává projekty ve všech stupních včetně zajištění inženýrské činnosti. Činnost se týká řešení…

2GREVIS a.s.2 pobočky

4.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Kutnohorská 55/10, Praha 10 - Dolní… Bezdlužná

Firma Grevis má velmi dobré strojní a přístrojové vybavení nejen pro svoji činnost v oblasti výstavby a rozvodů telekomunikací, ale i pro stavební činnost. Zabýváme se především výstavbou inženýrských sítí a kanalizace, stavbou a opravami komunikací a zemními pracemi.

3ATLANT International spol. s r.o.

4.4
★★★★★
★★★★★
(7)
V korytech 3278/75, Praha 10 - Strašnice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Společnost ATLANT International spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 1991. Za tuto dobu získala řadu zkušeností a profesionální uplatnění v oboru nákup a prodej mechanických ochran kabelů a příslušenství k nim. Zabýváme se především ochranou kabelů a používáme speciální trubky Arot.…

4GEOLINE, spol. s r.o.

Firma GEOline, spol. s r.o. je společnost s ručením omezeným. Byla založena v roce 1991, zapsána je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 5083. Od svého vzniku se zaměřuje na provádění geodetických prací v plném rozsahu. V současné době ji tvoří 15…

5G S G spol. s r.o.

Zajišťujeme geodetické práce, geometrické plány, stavební zaměření, činnost geodeta ve výstavbě, podklady pro vklad bytů do katastru nemovitostí.

6INGAS PRAHA spol. s r.o.

Litevská 1174/8, Praha 10 - Vršovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Tato firma nabízí projektové služby v oblasti výstavby plynovodů, plynových odběrných zařízení, vodovodních a kanalizačních sítí. Dále provádí geodetická zaměření, projekty pro stavební povolení a prováděcí dokumentace. Ingas Praha také zajišťuje komplexní inženýrská činnost.

7AQUA servis CZ s.r.o. - Čištění kanalizace a odpadů v Praze

4.8
★★★★★
★★★★★
(4)
Sportovní 823/14, Praha 10 - Vršovice Bezdlužná

Aqua servis nabízí čištění odpadů a čištění kanalizace v Praze a Středních čechách za pomoci nejmodernější techniky. Dále se specializuje na revize, opravy kanalizace, čištění stoupaček apod. Firma nabízí také opravy, revize, zkoušky těsnosti a trasování kanalizace, čištění odpadních stoupaček.…

8CAD - PRO spol. s r. o.1 pobočka

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice Bezdlužná

Firma nabízí inženýrské práce se zaměřením na projektování potrubních a pomocných technologií v projekčním systému PDMS.

9Porr a.s.

3.9
★★★★★
★★★★★
(58)
Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice

Firma nabízí výstavbu a rekonstrukci dopravních staveb či výstavbu inženýrských sítí a objektů pozemních staveb. Zabývá se stavbou dopravních a vodohospodářských objektů.

10ČKV Praha s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(6)
Ke Kablu 289/7, Praha 10 - Dolní…
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Firma provádí výstavby inženýrských sítí a sanace vodovodního potrubí bezvýkopovou technologií.


Inženýrské sítě – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 10


Inženýrské sítě v lokalitě Praha 10 – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.