Inženýrské sítě – Praha 2

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Praha 2.

1–10 firem z 13 nalezených Filtry

2OBESTAV, spol. s r.o.

Provádíme stavby na klíč. Naše společnost zajišťuje z vlastních zdrojů veškeré hlavní i pomocné stavební výroby a montážní práce. K výše uvedeným typům prací provádíme zároveň kompletní inženýring od stavebního povolení až ke kolaudaci.

3Ing. Lukáš Klement - GEODET

Nabízím geodetické práce širokého rozsahu od zajišťování podkladů pro stavební projekty až po zaměření ke kolaudačnímu řízení.

4Kortan Václav - Erkona

4.8
★★★★★
★★★★★
(37)
Lublaňská 1727/27, Praha 2 Bezdlužná

Stavební práce: zateplování objektů, hydroizolace, povrchová úprava, zemní práce. Rekonstrukce objektu a výstavba rodinných domů na klíč. Montáž tepelných čerpadel.

5ALBRECHT Josef

Projektové přípravy, inženýrské služby pro oblasti výtahů.

6NEMOSERVIS Praha s.r.o.2 pobočky

1.0
★★★★★
★★★★★
(9)
Londýnská 815/17 , Praha 2 Bezdlužná

Správa nemovitostí, realitní a inženýrské činnosti.

7IDS Praha a.s.2 pobočky

2.3
★★★★★
★★★★★
(3)
Na Moráni 360, Praha 2 - Nové Město

Inženýrské činnosti ve stavebnictví, poskytování konzultačních služeb pro oblasti rozvoje dopravních systémů, provádění stave.

8PM Realstav s.r.o.1 pobočka

Stavební práce na klíč, rekonstrukce budov, zpevnění ploch, rezidenční, dopravní a betonové stavby, opěrné stěny, inženýrské sítě.

9IKOZ cz, s.r.o. (pobočka Praha 2 -Nové Město)3 pobočky

Pozemní stavitelství se specializací na výstavbu inženýrských sítí.

10RŮŽIČKA Petr, akad.arch.

Architektonické a inženýrské služby, návrhy interiérů.


Inženýrské sítě – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 2


Inženýrské sítě v lokalitě Praha 2 – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.