Inženýrské sítě – Praha 3

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Praha 3.

1–9 firem z 9 nalezených Filtry

1NOWASTAV akciová společnost2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Malešická 2679/49, Praha 3

Zabýváme se revitalizací rybníků a rekonstrukcí jezů. Jsme specialisty v úpravě vodních toků. Zavádíme také splaškové a dešťové kanalizace a čistírny odpadních vod.

2B A M Group s.r.o.

Jsme stavebně inženýrská společnost. Specializujeme se na výstavbu rodinných domů, opravy kanceláří a bytů, betonářské, svářečské a železárenské práce, zemní a výkopové práce. Služby nabízíme od projektu až po samotnou realizaci. Dále provádíme rekonstrukce, inženýrské sítě, instalace inženýrských…

3HENDERSON PROFESE s.r.o.

Technologie umožňující pokládky inženýrských sítí bez nutnosti výkopu. Provádíme pokládání vodovodů, kanalizace, teplovodů, rozvodů plynu, elektrické energie apod. metodou řízených i neřízených protlaků a to pod silnicemi, železničními tratěmi i zahradami, což minimalizuje provádění zemních prací a…

4FINE LINE, s.r.o. (pobočka Praha-Žižkov)1 pobočka

2.3
★★★★★
★★★★★
(3)
Kubelíkova 1224/42 , Praha 3 -Žižkov Bezdlužná

Fine Line Group je dynamicky se rozvíjející firma na stavebním trhu, jejíž portfolio zahrnuje veškerou univerzální stavební činnost, investiční výstavbu, prodej a pronájem stavební techniky, ale i výrobu a rozvod tepelné energie. Čtyři samostatné společnosti, jejichž kořeny sahají do roku 2005,…

5BAUMASCHINEN, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Kubelíkova 1224, Praha 3 Bezdlužná

Naším oborem je provádění vodohospodářských a pozemních staveb, výstavba inženýrských sítí a speciální demoliční práce.

7DŘEVOSTAVBY JAKUB s.r.o.

Nabízíme stavby dřevostaveb a realizace inženýrských sítí i vyřizování stavební dokumentace.

8GESKON s.r.o. (pobočka Praha 3)1 pobočka

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Bořivojova 878/35, Praha 3

Společnost poskytuje služby v oblasti zemních prací, sanací povrchů, inženýrských sítí aj.

9PV Building Limited - branch, organizační složka (pobočka Praha 3- Žižkov)1 pobočka

Provozujeme stavební firmu. Zabýváme se výstavbou inženýrských sítí, kanalizací, mostů, hrází a potoků i dalších pozemní staveb.


Inženýrské sítě – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 3


Inženýrské sítě v lokalitě Praha 3 – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.