Inženýrské sítě – Praha 3

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Praha 3.

1–8 firem z 8 nalezených Filtry

1NOWASTAV akciová společnost2 pobočky

Zabýváme se revitalizací rybníků a rekonstrukcí jezů. Jsme specialisty v úpravě vodních toků. Zavádíme také splaškové a dešťové kanalizace a čistírny odpadních vod.

2B A M Group s.r.o.

Jsme stavebně inženýrská společnost. Specializujeme se na výstavbu rodinných domů, opravy kanceláří a bytů, betonářské, svářečské a železárenské práce, zemní a výkopové práce. Služby nabízíme od projektu až po samotnou realizaci. Dále provádíme rekonstrukce, inženýrské sítě, instalace inženýrských…

3FINE LINE, s.r.o. (pobočka Praha-Žižkov)1 pobočka

Fine Line Group je dynamicky se rozvíjející firma na stavebním trhu, jejíž portfolio zahrnuje veškerou univerzální stavební činnost, investiční výstavbu, prodej a pronájem stavební techniky, ale i výrobu a rozvod tepelné energie. Čtyři samostatné společnosti, jejichž kořeny sahají do roku 2005,…

4BAUMASCHINEN, s.r.o.

Naším oborem je provádění vodohospodářských a pozemních staveb, výstavba inženýrských sítí a speciální demoliční práce.

6DŘEVOSTAVBY JAKUB s.r.o.

Nabízíme stavby dřevostaveb a realizace inženýrských sítí i vyřizování stavební dokumentace.

7GESKON s.r.o. (pobočka Praha 3)1 pobočka

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Bořivojova 878/35, Praha 3

Společnost poskytuje služby v oblasti zemních prací, sanací povrchů, inženýrských sítí aj.

8PV Building Limited - branch, organizační složka (pobočka Praha 3- Žižkov)1 pobočka

Provozujeme stavební firmu. Zabýváme se výstavbou inženýrských sítí, kanalizací, mostů, hrází a potoků i dalších pozemní staveb.


Inženýrské sítě – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 3


Inženýrské sítě v lokalitě Praha 3 – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.