Inženýrské sítě – Praha 7

Inženýrská síť je základem infrastruktury území. Je důležitá pro rozvody vody, plynu, elektřiny, telefonních kabelů a kanalizací u jednotlivých domácností. Přehled firem nabízejících inženýrské sítě v lokalitě Praha 7.

1–10 firem z 12 nalezených Filtry

Poptat více firem Vyberte firmy Zrušit

Realizujeme inženýrské, železniční, silniční, podzemní i pozemní stavby či vodohospodářské stavby. Nabízíme odborné konzultace a poradenství.

Poslat poptávku ikpce.com 255 733 111

Společnost nabízí služby v oblasti projektování protipovodňové ochrany, vodovodů, kanalizací a zařízení pro využívání a vsakování dešťových vod. Dále pro tato zařízení dodává speciální výrobky a prvky.

Poslat poptávku aquion.cz 283 872 266

Dodavatel vysoce kvalitních systému utěsnění průchodů všech typů inženýrských sítí (potrubí, kabely atd.) do budov. Plynotěsné a vodotěsné systémy od německého výrobce fa HAUFF-TECHNIK jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů s důrazem kladeným na splnění nejpřísnějších norem a standardů.

Poslat poptávku 220 874 790

Nabízíme projektové práce, inženýrské sítě. Zaměřujeme se na na kanalizace, vodovody, ČOV včetně projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Poslat poptávku 221 225 120

Hlavní náplní firmy je projektová, inženýrská a konzultační činnost v oboru dopravních staveb. Zabývá se projektovou činností pro jednotlivé stupně dokumentace (STUDIE, DUR, DSP, DZS, DPS).

Poslat poptávku prinkom.cz 777 241 576

NUM solution, s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00, Praha-Holešovice, v okrese Praha 7 a v kraji Praha - město, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 244015, Městský soud v Praze. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2015. Pracuje u nás 10 - 19 zaměstnanců. …

Poslat poptávku numsolution.cz

TZB Consult, se sídlem U smaltovny 245/16, 170 00, Praha-Holešovice, v okrese Praha 7 a v kraji Praha - město, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 178506, Městský soud v Praze. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2011. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem…

Poslat poptávku 603 325 759

Jsme projekční kancelář, která se zabývá projekční činností v oboru pozemních staveb a architektury. Zajišťujeme kompletní projekční činnosti od studie, přes územní rozhodnutí, projednání projektu, stavební povolení, prováděcí dokumentaci resp. dokumentaci pro zadání stavby včetně výkazu výměr a…

Poslat poptávku 608 520 212

Provádím rekonstrukce bytových jader, opravy střech, pokládku dlažeb a obkladů, zateplování fasád i rozvody inženýrských sítí.

Poslat poptávku dopestav.cz 777 100 332

Poskytujeme nabídku tlakových zkoušek kanalizací a čistění i také revize a opravy a výstavbu inženýrských sítí a komplexní servis i údržbu vodovodů.

Poslat poptávku ds-servis.cz 220 710 001

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 7 – detailní popis

Pod pojmem inženýrská síť je označován přívod vody, elektřiny, kanalizace, plynu a telefonu na pozemek. Pro správu inženýrských sítí se využívají geografické informační systémy. U veškeré činnosti související s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle stavebního zákona.

Připojení stavby na sítě

  • Vodovody a kanalizace – jedná se o veřejnou vodovodní síť, která zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatelstvo. Kanalizační síť zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod.
  • Plynovod – zajišťuje distribuci plynu pro širokou veřejnost. Náklady na zřízení plynové přípojky hradí stavebník.
  • Elektrické vedení – slouží pro přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům. Pro připojení k distribuční elektrické síti se využívá přípojka nízkého napětí.

Ochranná pásma sítí

Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích.

Technická mapa inženýrských sítí

V technické mapě se potkávají a uchovávají informace, které se získali během geometrického měření v rámci stavebních a projekčních prací. Mapa se využívá v oblasti správy majetku, pasportu majetku, k řešení havarijních situací, evidenci průběhu inženýrských sítí a pro podklady pro projektování staveb.

×

Online poptávka

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Poptávka je určena výhradně k zasílání poptávek, nebo dotazů souvisejících s činností dané firmy/firem. Zprávy mohou být korekturovány našimi operátory, následně jsou zaslány klientovi.