Osoba odpovědná k zastupování firem - Mladá Boleslav