Projektanti a projektování (projekty, projekce) – Střední a Severní Čechy

3011–3020 firem z 1 000+ nalezených Filtry

3011Jiří Hák, Ing.arch.

Provozujeme architektonický ateliér s nabídkou projekce interiérů, rodinných a bytových domů či administrativních, komerčních i průmyslových budov.

3012Vlasta Poláčková, Ing.arch.

Nabízíme územní plány měst a obcí, regulační plány, zásady územního rozvoje krajů, územně analytické podklady včetně rozborů udržitelného rozvoje, vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, územní studie, studie obnovy krajiny a programy rozvoje rekreace a cestovního ruchu.

3013Žežula Vít, Ing.

Nabízím projektování a inženýring staveb, podklady, dokumentaci, poradenství a vyřízení projektů programu Zelená Úsporám.

3014Poláčková Sandra

Nabídka architektonických studií, projektové dokumentace a grafických prací.

3015Gilar Ondřej, Ing.

Konzultační činnost ve stavebnictví, architektonické studie a 3D modely staveb, kompletní projektová dokumentace, zaměření a digitalizace stávajících staveb, technické poradenství a oceňování nemovitostí.

3016Rýdl Marek, Ing. - Rozpočtová, projekční a inženýrská kancelář 5p

Rozpočtové práce, kalkulace staveb, příprava nabídkové ceny pro stavební společnosti dle zákona o veřejných zakázkách, projekční práce v oblasti pozemního stavitelství, vodního hospodářství a krajinného inženýrství, inženýrská činnost ve výstavbě, TDI.

3017Kolínský Václav, Ing. arch.

Architektonické činnosti, projektové práce ve stavebnictví, návrhy rodinných a bytových domů i komerčních staveb.

3018Ing. Rudolf Brejška, DiS.- projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví

Komplexní projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví. Dokumentace ve všech stupních, studie proveditelnosti, architektonické studie, vizualizace, digitalizace a pasportizace, technologické poradenství. Pro novostavby, rekonstrukce i zateplování.

3019Projektový ateliér B & K, společnost s ručením omezeným

Poskytujeme komplexní projektové služby a inženýring ve stavebnictví.

3020PERFEKTA architekture

Architektonická kancelář a projekční kancelář. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.


Projektanti a projektování (projekty, projekce) – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Projektanti a projektování (projekty, projekce) v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis