Protipovodňové systémy, protipovodňová opatření - Praha - západ

1 - 2 firem z 2 nalezených

PROGEO, s.r.o.

Roztoky, Tiché údolí 113 kontakt +420 233 910 935

Společnost PROGEO, s.r.o. byla založena na podzim roku 1993. Od počátku je specializací společnosti analýza a hodnocení hydrogeologických úloh pomocí matematických modelů proudění podzemních vod a transportu rozpuštěných látek. Zvolený přístup umožňuje hlubší pochopení všech souvislostí a rovněž predikci chování simulovaných systémů.V oboru modelování je PROGEO řazeno mezi nejlepší v ČR.

web www.1progeo.cz

AquaLogic Consulting, s.r.o.

Psáry-Dolní Jirčany, Roklinka 224 kontakt +420 241 940 324

Tvoříme předpovědní povodňové systémy a zátopové plány sídel či oblastí a plánujeme protipovodňové opatření.

web www.aqualogic.cz