Výstavba cyklostezek – Střední a Severní Čechy

Cyklistická doprava je přínosnou alternativou automobilové dopravy, navíc přispívá ke zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel, a proto by měla být v návrzích dopravní soustavy obcí. Firmy zabývající se výstavbou cyklostezek v lokalitě Střední a Severní Čechy.

1–10 firem z 14 nalezených Filtry

1POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.6 poboček

4.5
★★★★★
★★★★★
(24)
Milady Horákové 2764, Kladno Bezdlužná

Zaměřujeme se na kompletní výstavbu, rekonstrukce, sanace a opravy pozemních komunikací, komplexní rekonstrukce pozemních komunikací metodou studené recyklace, projektování a realizace dopravních, sportovních, obytných, komerčních staveb, výrobu a pokládku hutněných asfaltových směsí, výstavbu,…

2Froněk, spol. s r.o.2 pobočky

4.5
★★★★★
★★★★★
(11)
Zátiší 2488, Rakovník

Stavební firma v oboru dopravních staveb. Společnost má zavedený integrovaný systém řízení společnosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008. Hlavní činností je doprava a mechanizace. Vyrábíme, těžíme a upravujeme lomový kámen z kamenolomu Brant.

3PPU spol. s r.o.

4.6
★★★★★
★★★★★
(5)
Vyžlovská 2243/36, Praha 10 Bezdlužná

Předmětem činnosti společnosti jsou dopravní stavby a komplexní řešení inženýrských sítí. Společnost zpracovává v této oblasti studie, spoluúčast na územních plánech a urbanistických studiích. Zpracovává projekty ve všech stupních včetně zajištění inženýrské činnosti. Činnost se týká řešení…

4BES s.r.o.1 pobočka

4.1
★★★★★
★★★★★
(19)
Sukova 625, Benešov Bezdlužná

Naší hlavní činností je stavba inženýrských sítí a silnic. Působíme jako generální dodavatel staveb, zároveň se podílíme na řadě projektů formou subdodávek.Kromě samotných prací spojených s dodávkou staveb se dále věnujeme autodopravě, prodeji a dodávkám betonu či čištění a údržby komunikací.…

51.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(8)
Pražská 392, Hodkovice nad… Bezdlužná

Specializujeme se na vodohospodářské, zemní a výkopové práce. Provádíme zpevnění plochy, gabionové zdi, plochy ze zámkové dlažby a asfaltového betonu.

6OBALOVNA PŘÍBRAM, s.r.o.

3.9
★★★★★
★★★★★
(58)
Příbram 5, Bytíz Bezdlužná

ýstavba a rekonstrukce silnic, dálnic, letištních ploch, parkovišť, chodníků a dalších zpevněných ploch, cyklostezek, polních a lesních cest, zemní práce a terénní úpravy. Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod, protipovodňová opatření, hydrotechnické stavby, vodohospodářská díla, úprava…

7JAP projekt s.r.o.

Specializujeme se na projektování dopravních staveb pro nekolejovou dopravu a řešíme dopravně inženýrská opatření a dopravní posouzení.

8TREPART, s.r.o. (pobočka Praha 4)3 pobočky

3.1
★★★★★
★★★★★
(16)
Pištěkova 782, Praha 4- Chodov

Bourací práce, demolice a demoliční práce, odstraňování a likvidace staveb i objektů provádíme ručně i strojově, demolice a bourací práce provádíme, likvidace a uskladnění stavební sutě.

9SIZ s.r.o.

Zabýváme se veškerou stavební činností. Provádíme výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací, domů a průmyslových objektů. Dále provozujeme čerpací stanici Q3 Petrol ve Velkých Hamrech.

10Obec Tlustice

2.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Tlustice 203, Hořovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

OBECNÍ ÚŘAD TLUSTICE poskytuje veškeré potřebné informace občanům.


Firmy v dalších lokalitách


Výstavba cyklostezek v lokalitě Střední a Severní Čechy – detailní popis

Cyklistická stezka je místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel. Nedílnou součástí řešení dopravní soustavy obce by měl být návrh cyklistické infrastruktury. V obci by pro cyklisty měla být vytvořena ucelená síť umožňující plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů. Cyklistické trasy by měly být vytvořeny všude tam, kde to umožní prostorové podmínky místních komunikací. 

Možnosti vedení cyklistického provozu

Ve vztahu k ostatním účastníkům dopravy se cyklistický provoz navrhuje jako společný nebo oddělený. 

  • Společný provoz – cyklisté jsou vedeni ve společném prostoru s ostatními účastníky dopravy. Jedná se o jízdní pruh nebo pruh/pás/stezku pro chodce a cyklisty.
  • Oddělený provoz – cyklisté jsou vedeni po pruzích/pásech pro cyklisty v prostoru místní komunikace nebo po samostatných stezkách pro cyklisty mimo prostor místní komunikace.

Uspořádání pruhů/pásů/stezek pro cyklisty

  • Pro cyklisty se jízdní pruhy navrhují zpravidla jako jednosměrné. 
  • Základní šířka jízdního pruhu je 1 metr. 
  • V samostatné trase se stezky pro cyklisty navrhují jako dvoupruhové obousměrné. 
  • Stezky pro společný provoz cyklistů a chodců se navrhují jen v případě nízkého provozu cyklistů a chodců. 
  • Šířka stezky pro společný provoz cyklistů a chodců by měla být 3 metry.
  • Materiál na povrchu jízdních pruhů se doporučuje asfalt.
  • Jízdní pruh pro cyklisty má být odlišen od pruhu pro chodce barevně nebo změnou struktury.
  • Podchody a lávky s přístupem pouze přes schodiště, na kterých je využíván cyklistický provoz, musí mít umožněno vedení jízdního kola (např. rampa).