Zemní práce – Praha 7

Mezi zemní práce se řadí všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi. Provádějí se s pomocí různých strojů jako jsou rypadla, dozery nebo nakladače. Přehled firem poskytujících zemní práce v lokalitě Praha 7.

1–10 firem z 10 nalezených Filtry

1LIVOR s.r.o. - Stavební společnost

Nabízíme kompletní stavební a poradenský servis, který je založen na zkušenostech získaných při organizování staveb v celé České republice.

2NV Engineering s.r.o.

4.2
★★★★★
★★★★★
(6)
U Průhonu 927/20, Praha 7 - Holešovice Bezdlužná

Nabízíme a provádíme komplexní podpůrnou činnost ve stavebnictví a to stavební inženýring, diagnostiku staveb, stavebně technické průzkumy, statické posudky a zemní práce.

3FEMME a.s.

Nabízíme komplexní služby v odpadovém hospodářství a ekologii včetně odstranění a kompostování odpadů a čištění jímek i kanalizací či úprava zaolejovaných vod a kalů i sběr a výkup recyklovatelných odpadů i zemní práce a demolice dále kontejnerová a cisternová ADR doprava.

4ATM CZ a.s. (pobočka Praha-Holešovice)1 pobočka

4.2
★★★★★
★★★★★
(12)
U měšťanského…, Praha 7 -Holešovice Bezdlužná

Děláme a nabízíme zemní práce a demoliční práce a demolice staveb a také i recyklujeme asfaltové vozovky a recyklace i drcení a třídění a uložení stavebních odpadů a deponie suti a vápenná a cementová stabilizace zemin i také nadměrná přeprava a rekultivace skládek i odbahnění.

5Váňa Eduard

Provádíme a nabízíme správu a údržba nemovitostí a dále máme nabídka úklidových prací a vyklízení a údržby zeleně i také oprav a provádíme i zemních prací.

6Telecon Group s.r.o.1 pobočka

Děláme a nabízíme odvoz a zpracování odpadu i sutě a také i zemní a výkopové a bourací i také vyklízecí práce.

7ŽOLOB družstvo

Děláme a nabízíme zemní a také i výkopové práce.

8ZEMPRA -HRDINA s.r.o. (pobočka Praha-Holešovice)1 pobočka

Provozujeme a poskytujeme servis v oblasti stavebních a zemních prací a dále děláme i výkopy a základy a terénní úpravy pozemků a zahrad a výstavby cest a kanalizací.

9TRKOVSKY, s.r.o.1 pobočka

Nabízíme a provádíme zemní a demoliční a bourací práce a nákladní dopravu i také recyklace stavebních hmot a stavby.

10BREMA - EKO s.r.o.

Provádíme a máme nabídku přípravných stavebních a zemních a výkopových prací a odvozu suti i také zeminy a stavebních materiálů a provádíme realizace přípojek a také i přeložek inženýrských sítí.


Zemní práce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 7


Zemní práce v lokalitě Praha 7 – detailní popis

Provádíme kompletní zemní práce malého i velkého rozsahu včetně demoličních a výkopových prací. Disponujeme vlastními stavebními stroji. Zajišťujeme přistavení kontejneru, odvoz a ekologickou likvidaci stavebního odpadu. Výsledný produkt recyklace, tzv. recyklát, lze opět použít na staveništi jako zásypový materiál nebo pro stabilizaci podkladů. Nabízíme dodání potřebného materiálu – všechny typy zeminy, písky, lomový kámen a kačírky.

 • Zemní práce při přípravě území – pro základy pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb
 • Velké stavební jámy
 • Těžba hornin
 • Terénní úpravy, hrubé terénní úpravy a hutnění
 • Zahrnování a skrývání zeminy
 • Zlepšování zemin
 • Úpravy ploch pro ozelenění včetně úprav svahů a těžko přístupných míst
 • Nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • Rekultivace území skládek a území po těžbě
 • Likvidace ekologických zátěží
 • Zpevnění a opravy komunikací
 • Ruční zemní práce
 • Výkopy základů, kanalizační, vodovodní a plynové přípojky
 • Výkopy bazénů, jezírek, jímek a výpustí

Zemní práce v pozemním stavitelství

V pozemním stavitelství se zemní práce rozdělují na přípravné, hlavní a dokončovací zemní práce.

 • Přípravné zemní práce – bourání objektů, odstranění stromů, křovin a drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy
 • Hlavní zemní práce – výkopové práce, rozpojování hornin, rozvoz zemin, hutnění zemin, zajišťování stability stěn výkopů, odvodnění stavební jámy, roubení, milánské stěny, štětové stěny
 • Dokončovací zemní práce – dosypání výkopů, úprava terénu a komunikací