Zařízení pro odvodňování, zahušťování kalů - Mělník