Úřady, instituce – Bezděkov pod Třemšínem okres Příbram

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Bezděkov pod Třemšínem.

1–10 firem z 381 nalezených Filtry

1Obecní úřad Bezděkov pod Třemšínem

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

2Policie Příbram - Obvodní oddělení Rožmitál pod Třemšínem92 poboček

2.5 km Tyršova 320, Rožmitál pod… Bezdlužná

Ochrana veřejného pořádku. Příjem oznámení od veřejnosti. Šetření přestupků a trestných činů v místě působnosti.

4Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Rožmitál…

2.8 km Pňovice 22, Rožmitál pod… Bezdlužná

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Rožmitál pod Třemšínem, se sídlem Pňovice 22, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 59280, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v…

5Informační centrum Rožmitál pod Třemšínem2 pobočky

2.9 km Palackého 9, Rožmitál pod… Bezdlužná

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování ve městě Rožmitál pod Třemšínem a okolí. Provozuje Vzdělávací centrum a knihovnu.

6Nadační fond Jakuba Jana Ryby

2.9 km Náměstí 8, Rožmitál pod… Bezdlužná

Nadační fond Jakuba Jana Ryby, se sídlem Náměstí 8, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. N 1688, Městský soud v Praze. Právní forma Nadační fond. Založení v roce 2019. Více informací naleznete na našich webových…

7Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato

2.9 km Náměstí 8, Rožmitál pod… Bezdlužná

Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato, se sídlem Náměstí 8, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 68100, Městský soud v Praze. Právní forma Zájmové sdružení právnických osob. Založení v roce 2017…

8Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při…

2.9 km Náměstí 8, Rožmitál pod… Bezdlužná

Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském úřadě v Rožmitále pod Třemšínem, se sídlem Náměstí 8, 262 42, Rožmitál pod Třemšínem, v okrese Příbram a v kraji Střední Čechy, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 54731, Městský soud v Praze. Právní…

9Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Rožmitál pod Třemšínem

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.0 km Jungmannova 125, Rožmitál pod… Bezdlužná

Junák - svaz skautů a skautek připravuje schůzky, výpravy, akce a tábory.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Příbram


Úřady, instituce v lokalitě Bezděkov pod Třemšínem – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)