Hygienické stanice - Střední Čechy

1 - 9 firem z 9 nalezených

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy - SVS - Ministerstvo zemědělství

Praha 2, Slezská 100/7 kontakt +420 227 010 111, (45 poboček)

Státní veterinární správa ČR je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky podle zákona č. 166/1999 Sb,v platném znění (veterinární zákon). Je orgánem státní správy v resortu zemědělství. Ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad…

web www.svscr.cz, eagri.cz/public/web/svs/portal/

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Liberec V-Kristiánov, Husova 186/64 kontakt +420 485 253 111, (3 pobočky)

Rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění úkolů v oblasti státní správy v ochraně veřejného zdraví, státní zdravotní dozor.

web www.khslbc.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pobočka Příbram

Příbram, U Nemocnice 85 kontakt +420 318 622 055, (10 poboček)

Poskytujeme služby hygienické stanice.

web www.khsstc.cz

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Most, J. E. Purkyně 270/5 kontakt +420 477 755 410, (6 poboček)

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem uděluje rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní úkoly státní správy pro ochranu veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

web www.khsusti.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 247/17 kontakt +420 257 000 820, (7 poboček)

Vydáváme rozhodnutí, povolení a osvědčení. Plníme další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podáváme informace o epidemiologii, komunální hygieně, povodních, očkování či o nebezpečných výrobcích.

web www.hygpraha.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Dittrichova 329/17 kontakt +420 234 118 542, (50 poboček)

Hygienické laboratoře. Analýzy vod, odpadů, mikroklima a potravin, měření hluku, osvětlení a vibrací, kontrola účinnosti sterilizátorů, imunologie, alergologie, očkování, cestovní medicína, pracovní lékařství, prodej kultivačních médií a IVD roztoků i deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

web www.zuusti.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pobočka Kolín)

Kolín, U Nemocnice kontakt +420 321 739 013, (50 poboček)

Hygienické laboratoře. Analýzy vod, odpadů, mikroklima a potravin, měření hluku, osvětlení a vibrací, kontrola účinnosti sterilizátorů, imunologie, alergologie, očkování, cestovní medicína, pracovní lékařství, prodej kultivačních médií a IVD roztoků i deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

web www.zuusti.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pobočka Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou)

Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, U Sila 1139 kontakt +420 482 411 618, (50 poboček)

Hygienické laboratoře. Analýzy vod, odpadů, mikroklima a potravin, měření hluku, osvětlení a vibrací, kontrola účinnosti sterilizátorů, imunologie, alergologie, očkování, cestovní medicína, pracovní lékařství, prodej kultivačních médií a IVD roztoků i deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

web www.zuusti.cz

Eva Bartoňová

Praha 9 Kbely, Vrchlabská 527 kontakt +420 283 881 768

Zajišťujeme služby soukromého hygienika. Provádíme školení hygienického minima včetně kontrol provozoven. Zajišťujeme vypracování odborných posudků a provozních řádů, kategorizace prací, změn a rozšíření sortimentu.

web www.hygiena.info