Hygienické stanice - Děčín

1 - 1 firem z 1 nalezených

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem(pobočka Děčín I-Děčín)

Děčín I-Děčín, Březinova 444/3 kontakt +420 477 755 210, (6 poboček)

Vydáváme rozhodnutí, povolení a osvědčení, plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví a to včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva, analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.

web www.khsusti.cz