Hygienické stanice - Praha - město

1 - 4 firem z 4 nalezených

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy - SVS - Ministerstvo zemědělství

Praha 2, Slezská 100/7 kontakt +420 227 010 111, (45 poboček)

Státní veterinární správa ČR je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky podle zákona č. 166/1999 Sb,v platném znění (veterinární zákon). Je orgánem státní správy v resortu zemědělství. Ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad…

web www.svscr.cz, eagri.cz/public/web/svs/portal/

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 247/17 kontakt +420 257 000 820, (7 poboček)

Vydáváme rozhodnutí, povolení a osvědčení. Plníme další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podáváme informace o epidemiologii, komunální hygieně, povodních, očkování či o nebezpečných výrobcích.

web www.hygpraha.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Dittrichova 329/17 kontakt +420 234 118 542, (50 poboček)

Hygienické laboratoře. Analýzy vod, odpadů, mikroklima a potravin, měření hluku, osvětlení a vibrací, kontrola účinnosti sterilizátorů, imunologie, alergologie, očkování, cestovní medicína, pracovní lékařství, prodej kultivačních médií a IVD roztoků i deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

web www.zuusti.cz

Eva Bartoňová

Praha 9 Kbely, Vrchlabská 527 kontakt +420 283 881 768

Zajišťujeme služby soukromého hygienika. Provádíme školení hygienického minima včetně kontrol provozoven. Zajišťujeme vypracování odborných posudků a provozních řádů, kategorizace prací, změn a rozšíření sortimentu.

web www.hygiena.info