Hygienické stanice - Praha - město

1 - 4 firem z 4 nalezených

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy - SVS - Ministerstvo zemědělství

Praha 2, Slezská 100/7 kontakt +420 227 010 111, (45 poboček)

Státní veterinární správa ČR je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky podle zákona č. 166/1999 Sb,v platném znění (veterinární zákon). Je orgánem státní správy v resortu zemědělství. Ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou státního území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů a dovozem zdravotně závadných živočišných produktů ze…

web www.svscr.cz, eagri.cz/public/web/svs/portal/

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 247/17 kontakt +420 257 000 820, (7 poboček)

Vydáváme rozhodnutí, povolení a osvědčení. Plníme další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podáváme informace o epidemiologii, komunální hygieně, povodních, očkování či o nebezpečných výrobcích.

web www.hygpraha.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Dittrichova 329/17 kontakt +420 234 118 542, (49 poboček)

Hygienické laboratoře. Analýzy vod, odpadů, mikroklima a potravin, měření hluku, osvětlení a vibrací, kontrola účinnosti sterilizátorů, imunologie, alergologie, očkování, cestovní medicína, pracovní lékařství, prodej kultivačních médií a IVD roztoků i deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

web www.zuusti.cz

Eva Bartoňová

Praha 9 Kbely, Vrchlabská 527 kontakt +420 283 881 768

Zajišťujeme služby soukromého hygienika. Provádíme školení hygienického minima včetně kontrol provozoven. Zajišťujeme vypracování odborných posudků a provozních řádů, kategorizace prací, změn a rozšíření sortimentu.

web www.hygiena.info