Katastrální úřady - Kutná Hora

1 - 2 firem z 2 nalezených

Katastrální úřad Kutná Hora

Kutná Hora, Rudní 432/4 kontakt +420 327 513 203, (13 poboček)

Katastrální úřad vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky a správu zhušťovacích bodů. Dále projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona, schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví, schvaluje změny hranic katastrálních území a vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

web www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady.aspx

Ministerstvo zemědělství - pozemkový úřad Kutná Hora

Kutná Hora, Benešova 97 kontakt +420 327 536 026, (62 poboček)

Rozhodování o pozemkových úpravách a organizace jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

web www.eagri.cz/