Ministerstva - Praha - město

1 - 20 firem z 27 nalezených

Ministerstvo obrany - Veslařský klub

Praha 5, Císařská louka 22 kontakt +420 602 328 451, (40 poboček)

Veslařský klub.

zobrazit detail

Ministerstvo obrany - Úřad státního odborného dozoru

Praha 6 Dejvice, Generála Píky 1 kontakt +420 973 206 218, (40 poboček)

Státní odborný dozor působnosti Ministerstva obrany.

web www.ursod.army.cz

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Praha 1, Sněmovní 176/4 kontakt +420 257 171 111

Naším oborem je zajišťování úkolů spojených s činností Poslanecké sněmovny, jejich orgánů, poslanců a funkcionářů.

web www.psp.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praha 1, Na Františku 1039/32 kontakt +420 224 851 111, (3 pobočky)

Naším oborem je poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

web www.mpo.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Praha 8, Křižíkova 148/34 kontakt +420 234 811 111, (2 pobočky)

Provádíme všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

web www.msmt.cz

Ministerstvo spravedlnosti

Praha 2-Nové Město, Vyšehradská 424/16 kontakt +420 221 997 111

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Správa obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a evidence úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti a zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

web portal.justice.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Posudková komise MPSV

Praha 2-Nové Město, Podskalská 1290/19 kontakt +420 221 921 111, (5 poboček)

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro účely vymezeného okruhu opravných řízení na základě požadavku odvolacího správního orgánu nebo soudu. Sestavování posudkových komisí.

web www.mpsv.cz

Ministerstvo obrany

Praha 6-Hradčany, Tychonova 221/1 kontakt +420 973 201 111, (40 poboček)

Ústřední orgán státní správy. Zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy. Informační servis online.

web www.army.cz

Ministerstvo obrany - Hradní stráž

Praha 1-Hradčany, Loretánská 181/4 kontakt +420 973 209 311, (40 poboček)

Zabezpečení vnější ostrahy i obrany objektů užívaných prezidentem republiky. Organizování a realizace vojenských poct.

web www.hrad.army.cz

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad

Praha 6-Dejvice, Pod Juliskou 1503/3 kontakt +420 973 204 079, (40 poboček)

Státní správa vojenských lesů Ministerstva obrany ČR.

web www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=7041

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie

Praha 6-Bubeneč, Rooseveltova 620/23 kontakt +420 973 215 800, (40 poboček)

Policejní ochrana ozbrojených sil, vojenských objektů, materiálu i ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

web www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide-struktura/vojenska-policie/vojenska-policie-6223

Ministerstvo obrany - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Praha 6-Bubeneč, Čs. armády 471/27 kontakt +420 973 213 911, (40 poboček)

Úřad ze zákona odpovědný za obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti výrobků a služeb pro zajištění obrany státu.

web www.urosksoj.army.cz

Ministerstvo obrany - Vojenský úřad sociálního zabezpečení

Praha 10-Vršovice, Vršovická 1429/68 kontakt +420 973 201 550, (40 poboček)

Správní orgán. Výkon agendy sociálního zabezpečení a důchodového pojištění vojáků z povolání a jejich rodinných příslušníků.

web www.mocr.army.cz/

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha

Praha 3-Žižkov, U památníku 1600/2 kontakt +420 973 204 900, (40 poboček)

Zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti. Odborné služby. Vědecké studie.

web www.vhu.cz

Ministerstvo obrany - Krajské vojenské velitelství Praha - hlavní město

Praha 8-Karlín, Křižíkova 20/12 kontakt +420 973 205 702, (40 poboček)

Státní správa na území hlavního města Prahy pro fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem na tomto území.

web www.kvv_hlavnimestopraha.army.cz

Ministerstvo obrany - Vojenský ústřední archiv

Praha 8-Karlín, Sokolovská 24/136 kontakt +420 973 206 126, (40 poboček)

Zajišťování a ukládání dokumentů Vojenského ústředního archivu z území České republiky i mimo něj.

web www.vuapraha.cz

Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov Praha 2

Praha 2-Vinohrady, Slezská 100/7 kontakt +420 227 010 424, (62 poboček)

Vedení a aktualizace registru půdních bloků. Realizace dotační politiky resortu. Poradenství.

web www.eagri.cz/public/eagri/venkov

Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov Praha 1

Praha 1-Nové Město, Těšnov 65/17 kontakt +420 221 811 111, (62 poboček)

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost a rybářství.

web www.eagri.cz

Velvyslanectví Francouzské republiky

Praha 1, Velkopřevorské náměstí 486/2 kontakt +420 251 171 711

Naším oborem je zastupování zájmů francouzských občanů. Nabídka služeb konzulárního oddělení.

web www.france.cz

Ministerstvo kultury

Praha 1, Maltézské náměstí 471/1 kontakt +420 257 085 111, (1 pobočka)

Naším oborem je poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

web www.mkcr.cz
« předchozí 1 2 další »