Muzea - Litoměřice

1 - 9 firem z 9 nalezených

Památník Terezín

Terezín, Principova alej 304 kontakt +420 416 782 225, (3 pobočky)

Památník Terezín je specializovaná česká kulturní instituce, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války. Památník byl založen tehdejší československou vládou v roce 1947 pod názvem Památník národního utrpení. Památník Terezín rozvíjí zejména muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost spojenou s utrpením lidí během 2. světové války a to jak v Terezíně tak i jinde.

web www.pamatnik-terezin.cz, www.terezinpamatnik.cz

Rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha (pobočka Rovné)

Rovné, Krabčice kontakt +420 724 663 757, (133 poboček)

Nabízíme prohlídku rotundy. Románská rotunda na vrcholu Řípu byla obnovena roku 1126 na věčnou paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotharovi u Chlumce u Ústí nad Labem. Předpokládá se, že původní stavba byla bez věže a je možno ji datovat k roku 1039.

web www.hora-rip.eu

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace

Litoměřice, Dlouhá 173 kontakt +420 416 731 339, (1 pobočka)

Muzeum se stálou expozicí, která se věnuje historii regionu od pravěku až po současnost. Pořádáme výstavy, muzejní dílny a kulturní akce.

web www.muzeumlitomerice.cz

Město Roudnice nad Labem (pobočka Roudnice nad Labem)

Roudnice nad Labem, Náměstí Jana z Dražic 101 kontakt +420 416 878 192, (3 pobočky)

Naším oborem je expozice historie kraje a dravého ptactva. Možnost zakoupení upomínkových předmětů.

web www.podripskemuzeum.cz

Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace (pobočka Litoměřice)

Litoměřice, Máchova 177/5 kontakt +420 416 731 339, (1 pobočka)

Prohlídka světničky Karla Hynka Máchy v domě Na Vikárce, kde bydlel a 6.11.1836 zemřel. Součástí expozice jsou ukázky básníkovy tvorby.

web www.muzeumlitomerice.cz

PAMÁTNÍK TEREZÍN (pobočka Terezín)

Terezín, Malá pevnost 304 kontakt +420 416 782 225, (3 pobočky)

Uchováváme památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjí muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost a pečuje o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

web www.pamatnik-terezin.cz

Muzeum ghetta Památníku Terezín (pobočka Terezín - Máchova)

Terezín, Máchova 178 kontakt +420 416 782 577, (3 pobočky)

Pořádání krátkodobých výstav. Možnost navštívení kina s dokumentárními filmy. V areálu je možnost nákupu brožur, knih, videokazet a suvenýrů.

web www.pamatnik-terezin.cz

Magdeburská kasárna Památníku Terezín

Terezín, Tyršova kontakt +420 416 782 225, (3 pobočky)

Specializujeme se na expozice hudby, divadla, výtvarné tvorby, literárního umění a vězeňské ubikace z doby ghetta. Pořádání krátkodobých výstav. V areálu je možnost nákupu brožur, knih, videokazet a suvenýrů.

web www.pamatnik-terezin.cz

Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Úštěk, 1. máje 18 kontakt +420 736 649 329

Specializujeme se na opravy a údržbu památek. Zajišťujeme dokumentaci drobných památek, kterým je věnována minimální pozornost. Pořádáme kulturní akce.

web www.pamatky-ustecko.cz