Muzea - Louny

1 - 7 firem z 7 nalezených

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Žatec, Husova 678 kontakt +420 602 724 628, (1 pobočka)

Počátky muzejní činnosti v Žatci spadají do devadesátých let 19. století. V roce 1896 bylo založeno německé Městské muzeum v čele s tehdejším ředitelem gymnázia Josefem Hollubem,Josef Hollub strýcem slavného cestovatele Emila Holuba. Sbírky byly původně shromažďovány na radnici, později v budově sirotčince v Husově ulici. V letech 1929 - 1939 bylo muzeum v budově bývalého gymnázia na dnešním náměstí 5. května. Od roku 1940 se muzeum přestěhovalo do svého současného místa působení v Husově ulici…

web www.muzeumzatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - Křížova vila

Žatec, Zeyerova 344 kontakt +420 415 710 389, (1 pobočka)

Zajišťujeme krátkodobé výstavy a další kulturní akce v novorenesančním objektu.

web www.muzeumzatec.cz

Barokní špitál - minigolf, s.r.o. - Muzeum Zkamenělý les

Louny, Sladovnická kontakt +420 603 232 044, (2 pobočky)

Provoz muzea, které je umístěno do obranné bašty včetně možnosti zakoupení suvenýrů a pohlednic. Naše expozice obsahuje zkamenělé stromy a listy i plody.

web www.barokni-spital.cz

Chrám Chmele a Piva Žatec - Chmelařské Muzeum

Žatec, nám. Prokopa Velkého 1952 kontakt +420 724 431 422, (3 pobočky)

Provoz muza s vývojem chmelařství od raného středověku do současnosti.

web www.muzeum.chmelarstvi.cz

Chrám Chmele a Piva Žatec - Muzeum Homolupulů

Žatec, Svatopluka Čecha 1304 kontakt +420 607 708 788, (3 pobočky)

Provoz muzea s archeologickými nálezy a dalšími exponáty, které dokládají návštěvníkům historický význam dávné chmelové kultury.

web www.chrampiva.cz

Město Podbořany - Muzeum Volyňských Čechů Podbořany

Podbořany, Dukelská 1 kontakt +420 415 214 111, (5 poboček)

Naše muzeum nabízí naleziště nerostných surovin regionu Podbořan či pořádá výstavy a podobně.

web www.podborany.net

Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace

Louny, Pivovarská 28 kontakt +420 415 652 456

Nabízíme přírodovědné a historické expozice či výstavy a prohlídky skanzenu.

web www.muzeumlouny.cz