Nadace a nadační fondy - Děčín

1 - 3 firem z 3 nalezených

Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf

Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 kontakt +420 412 384 939

Provádíme podporu rozhledny na česko-německé hranici.

web hradek.sluknovsko.cz/nadacni-fond

o.s. Křesťanské společenství Jonáš

Děčín III-Staré Město, Březová 394/60 kontakt +420 414 121 015, (1 pobočka)

Usilujeme o zapojení dospělých občanů sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do běžného způsobu života prostřednictvím vzdělávání a také i nabízíme sociální pomoc poskytovanou v nízkoprahovém denním centru.

web www.ksjonas.cz

Nadace ČEZ

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 kontakt +420 411 122 124, (4 pobočky)

Naše nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů a zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot a vědy i také vzdělání a sportu a ochrany lidského zdraví a lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot a dále ochrany kulturních památek a také i životního prostředí.

web www.nadacecez.cz