Nadace a nadační fondy - Praha 8

1 - 10 firem z 13 nalezených

Nadační fond KMS

Praha 8 - Libeň, Na žertvách 783/23 kontakt +420 284 822 297

Věnujeme se podpoře dlouhodobých i krátkodobých křesťanských misií po celém světě.

web www.nfkms.cz

FEED THE HUNGRY, nadační fond Krmte hladové

Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 1515/6, P.O. Box 39 kontakt +420 608 828 235

Vedeme organizaci jejíž snahou je dodávat potraviny do chudých částí světa.

web www.krmtehladove.cz

Nadační fond Potala

Praha 8 - Libeň, Horovo náměstí 107/3 kontakt +420 284 822 676

Zabýváme se podporou rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabízíme kurzy tibetštiny, japonštiny a španělštiny. Pořádáme přednášky o Tibetu, snažíme se o obnovu tibetského kláštera.

web www.potala.cz

Nadace Naše dítě

Praha 8 - Bohnice, Ústavní 95 kontakt +420 266 727 999

Nabízíme pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Nabízíme pomoc formou přímé finanční podpory. Věnujeme se také osvětové činnosti a prosazování legislativních úprav směřujících ke zlepšení systému ochrany dětí.

web www.nasedite.cz

Alzheimer nadační fond

Praha 8 - Kobylisy, Šimůnkova 1600/5 kontakt +420 777 003 983

Náš nadační fond zajišťuje podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Naším cílem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování za kterých je poskytována.

web www.alzheimernf.cz

Nadační fond Ivana Hlinky

Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 174/8 kontakt +420 224 891 470

Zabýváme se podporou bývalých hráčů i ostatních činovníků ledního hokeje, pro ty co jsou sami nebo jejich rodiny a nacházejí v sociálně obtížné životní situaci.

web www.cslh.cz

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE o.p.s.

Praha 8 - Kobylisy, Služská 705/8 kontakt +420 604 202 050

Naším posláním je aktivně pomáhat dětem z dětských domovů i ostatním skupinám postaveným mimo hlavní zájem společnosti formou vzájemné pomoci. Pořádáme mezinárodní výměnné poznávací, jazykové pobyty a setkávání generací k vzájemné pomoci a další projekty.

web www.nejsisam.eu

ONKOS nadační fond

Praha 8 - Libeň, Na Truhlářce 100/66 kontakt +420 283 840 302

Zaměřujeme se na zajišťování pomoci pacientům s nádorovým onemocněním, jejich rodinám i ošetřujícímu personálu.

web www.onkos.cz

Nadační fond křesťanské školy

Praha 8 - Kobylisy, Rajmonova 1199/4 kontakt +420 606 416 930

Shromažďujeme finanční prostředky k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře vzdělávání a rozvoji vzdělávacích aktivit.

web www.nadacnifondhermanek.cz

Nadace VINCI v České republice

Praha 8 - Karlín, Pobřežní 667/78 kontakt +420 244 096 111

Naše nadace pomáhá občanským iniciativám a projektům zaměřeným na potřebu sociálního i profesního začlenění.Podporujeme kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí. Snažíme se využívat volný čas na rozvoj osobností dětí a dále i mládeže.

web www.nadacevinci.cz
« předchozí 1 2 další »