Neziskové, humanitární organizace - Praha 2

1 - 10 firem z 44 nalezených

Borůvka Praha o.p.s. - Kvalitnější život s handicapem

Praha 2-Vyšehrad, V pevnosti 13/4 kontakt +420 241 083 265, (6 poboček)

Jsme nezisková organizace, která zapojuje handicapované lidi do běžného života. Pomáháme lidem se zdravotním postižením budovat kariéru vytvářením pracovních příležitostí. Seznamujeme veřejnost s problematikou tělesného postižení mladých lidí a s jejich pracovním zařazením.

web www.boruvkapraha.cz/o-nas

ČLOVĚK V TÍSNI , o.p.s.

Praha 2, Šafaříkova 635/24 kontakt +420 226 200 400, (10 poboček)

Nezisková organizace. Nízkoprahový klub pro děti a mládež a poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme sociální terénní práce.

web www.clovekvtisni.cz

Společnost DUHA, z.ú. (pobočka Praha 9 - Vysočany)

Praha 2, Fügnerovo náměstí 5 kontakt +420 286 592 971, (2 pobočky)

Jsme centrum denních služeb poskytuje sociální službu pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním. Umožňujeme aktivní trávení dne.

web www.spolecnostduha.cz

Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s.

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 309/81 kontakt +420 224 251 610, (2 pobočky)

Aktivní zapojení a seberealizace lidí se znevýhodněním, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Příprava přechodu z ústavní péče do běžného bytu v obci, plánování zaměřeného na člověka.

web www.rytmus.org

Církev adventistů sedmého dne

Praha 2-Nové Město, Londýnská 623/30 kontakt +420 241 471 939

Ústřední orgán, sdružení jednotlivých sborů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích. Společenství Bible – inspirovaného Božího slova. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry.

web www.casd.cz

Občanské sdružení Development Worldwide

Praha 2-Vinohrady, Máchova 469/23 kontakt +420 222 513 123

Sdružení pomáhající rozvojovým zemím formou školení, propagace, konzultacemi a poradenskými službami.

web www.dww.cz

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Praha 2-Nové Město, Kateřinská 482/26 kontakt +420 224 826 593

Nestátní nezisková organizace. Ochrana životního prostředí a činnost v oblasti udržitelného rozvoje.

web www.ekopolitika.cz

Slovo 21, z. s.

Praha 2-Vinohrady, Štěpánská 1 kontakt +420 222 511 434

Nezisková organizace. Ochrana lidských práv, podpora národnostních menšin, cizinecké integrační projekty, boj proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, zlepšování mediálního obrazu menšin, vytváření multikulturní společnosti.

web www.slovo21.cz

pro-Contact, o.s.

Praha 2-Vinohrady, Jugoslávská 659/11 kontakt +420 604 416 157

Sdružujeme lidi, kterým není lhostejná situace v jiných oblastech světa a chtějí svým aktivním přístupem, znalostmi, zkušenostmi a hlavně prací přispívat a podílet se na vzájemné kulturní, rozvojové a obchodní spolupráci vedoucí ke zlepšení situace zúčastněných stran a jejich vzájemného poznání.

web www.pro-contact.cz

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

Praha 2-Nové Město, Gorazdova 332/20 kontakt +420 722 343 667

Pomoc v boji proti chudobě v rozvojových zemích.

zobrazit detail
« předchozí 1 2 3 4 5 další »