Neziskové, humanitární organizace - Praha 2

1 - 20 firem z 44 nalezených

Borůvka Praha o.p.s. - Kvalitnější život s handicapem

Praha 2-Vyšehrad, V pevnosti 13/4 kontakt +420 241 083 265, (6 poboček)

Jsme nezisková organizace, která zapojuje handicapované lidi do běžného života. Pomáháme lidem se zdravotním postižením budovat kariéru vytvářením pracovních příležitostí. Seznamujeme veřejnost s problematikou tělesného postižení mladých lidí a s jejich pracovním zařazením.

web www.boruvkapraha.cz/o-nas

ČLOVĚK V TÍSNI , o.p.s.

Praha 2, Šafaříkova 635/24 kontakt +420 226 200 400, (10 poboček)

Nezisková organizace. Nízkoprahový klub pro děti a mládež a poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme sociální terénní práce.

web www.clovekvtisni.cz

Společnost DUHA, z.ú. (pobočka Praha 9 - Vysočany)

Praha 2, Fügnerovo náměstí 5 kontakt +420 286 592 971, (2 pobočky)

Jsme centrum denních služeb poskytuje sociální službu pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním. Umožňujeme aktivní trávení dne.

web www.spolecnostduha.cz

Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s.

Praha 2-Vinohrady, Londýnská 309/81 kontakt +420 224 251 610, (2 pobočky)

Aktivní zapojení a seberealizace lidí se znevýhodněním, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Příprava přechodu z ústavní péče do běžného bytu v obci, plánování zaměřeného na člověka.

web www.rytmus.org

Církev adventistů sedmého dne

Praha 2-Nové Město, Londýnská 623/30 kontakt +420 241 471 939

Ústřední orgán, sdružení jednotlivých sborů a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích. Společenství Bible – inspirovaného Božího slova. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo. Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry.

web www.casd.cz

Občanské sdružení Development Worldwide

Praha 2-Vinohrady, Máchova 469/23 kontakt +420 222 513 123

Sdružení pomáhající rozvojovým zemím formou školení, propagace, konzultacemi a poradenskými službami.

web www.dww.cz

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Praha 2-Nové Město, Kateřinská 482/26 kontakt +420 224 826 593

Nestátní nezisková organizace. Ochrana životního prostředí a činnost v oblasti udržitelného rozvoje.

web www.ekopolitika.cz

Slovo 21, z. s.

Praha 2-Vinohrady, Štěpánská 1 kontakt +420 222 511 434

Nezisková organizace. Ochrana lidských práv, podpora národnostních menšin, cizinecké integrační projekty, boj proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, zlepšování mediálního obrazu menšin, vytváření multikulturní společnosti.

web www.slovo21.cz

pro-Contact, o.s.

Praha 2-Vinohrady, Jugoslávská 659/11 kontakt +420 604 416 157

Sdružujeme lidi, kterým není lhostejná situace v jiných oblastech světa a chtějí svým aktivním přístupem, znalostmi, zkušenostmi a hlavně prací přispívat a podílet se na vzájemné kulturní, rozvojové a obchodní spolupráci vedoucí ke zlepšení situace zúčastněných stran a jejich vzájemného poznání.

web www.pro-contact.cz

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

Praha 2-Nové Město, Gorazdova 332/20 kontakt +420 722 343 667

Pomoc v boji proti chudobě v rozvojových zemích.

zobrazit detail

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Vyšehrad

Praha 2-Vyšehrad, Vratislavova 30/8 kontakt +420 224 917 450

Farní úřad CČSH - Praha - Vyšehrad. Naše církev vychází z obecného kněžství Kristova lidu. Služby kněžství celé obecné církve Kristovy jsou přenášeny při svěcení kněžstva na muže a od roku 1947 i na ženy. Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojule láska k Hospodinu. A kteří věří, že Církev československá husitská vznikla z Boží vůle a milosti,aby díky ní byli do Boží církve přivedeni lidé, kteří by jinak byli ztraceni v nevíře a beznaději. Nejvyšší autoritou je pro nás…

web husite.wix.com/vysehrad

Česká hostelová asociace o.s.

Praha 2-Nové Město, Sokolská 1500/11 kontakt +420 224 914 067, (1 pobočka)

Nezisková organizace propagující turismus v ČR. Zprostředkovávání pobytů zahraničních klientů i organizování pobytů českých občanů v zahraničí. Propagace všech regionů republiky.

web www.hostely.cz

Barevný svět dětí, z. s.

Praha 2-Vinohrady, Pod Nuselskými schody 1721/3 kontakt +420 222 512 880

Pomáháme dětem vkročit do života. Působíme jako nezisková organizace.

web www.barevnysvetdeti.cz

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Praha 2-Nové Město, Kateřinská 468/30 kontakt +420 224 965 518

Jsme dobrovolným, nezávislým a nepolitickým sdružením, které sdružuje lékaře, psychology, biology, střední zdravotnické pracovníky, studenty, učitele a vědecké pracovníky v oboru spánku a bdění. Usilujeme o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty. Podporuje rozvoj poznání.

web www.sleep-society.cz

Kureš Jan

Praha 2-Vinohrady, Bělehradská 1018/64 kontakt +420 773 622 187

Poskytujeme a zajišťujeme pomoc a prostředky pro neziskový sektor.

web www.mija-help.cz

ACET ČR o.s. (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Sokolská 1662/35 kontakt +420 739 524 716, (9 poboček)

Vzdělávací projekty, programy pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady v oblasti politiky snižování šíření HIV.

web www.acet.cz

NADĚJE (pobočka Praha 2 Nové Město)

Praha 2 Nové Město, Na slupi 1484/12 kontakt +420 775 889 601, (42 poboček)

Zdravotní, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

web www.nadeje.cz

Nadační fond Psí Naděje

Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábřeží 409 kontakt +420 602 119 463

Pomoc opuštěným nebo týraným psům, podpora psích domovů, útulků a osob z řad soukromých ochránců zvířat, kterým není lhostejný osud našich čtyřnohých přátel. Přísně neziskový fond, všichni členové fondu se pomoci psům věnují ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

web www.psinadeje.cz

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. (pobočka Praha 2-Nové Město)

Praha 2-Nové Město, Ječná 529/29 kontakt +420 224 255 819, (2 pobočky)

Aktivní zapojení a seberealizace lidí se znevýhodněním, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Příprava přechodu z ústavní péče do běžného bytu v obci, plánování zaměřeného na člověka.

web www.rytmus.org

CARE Česká republika o.s.

Praha 2-Vinohrady, Italská 1580/26 kontakt +420 222 312 805

Pomoc lidem z nejchudších oblastí světa.

web www.care.cz
« předchozí 1 2 3 další »