Neziskové, humanitární organizace - Praha 6

1 - 20 firem z 20 nalezených

Farní charita Praha 6 - Břevnov

Praha 6 - Břevnov, Markétská 1/28 kontakt +420 220 406 232

Zajištění charitativní i humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

zobrazit detail

K srdci klíč - Azylový dům pro muže v Praze

Praha 6, Antonína Čermáka 85/4 kontakt +420 775 731 725, (6 poboček)

Pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou, s možností ubytování.Občanské sdružení bylo založeno v roce 2005. Od samého začátku se jeho činnost zaměřovala na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou.

web www.ksrdciklic.cz

Spiralis

Praha 6, U Hadovky 564/3 kontakt +420 734 156 585

Nabízíme poskytování služeb a to neziskovým organizacím v oblasti komunikace s veřejností a fundraisingu a specializujeme se také na školy a také i instituce veřejné správy.

web www.spiralis-os.cz

KLUB KOLEČKO OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JEJICH PŘÁTEL, o.s.

Praha 6 - Řepy, Vondroušova 1194 kontakt +420 235 310 050

Zajišťujeme osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených ve všech oblastech života společnosti.

web www.klubkolecko.cz

ZONTA - Klub Praha Bohemia

Praha 6 - Břevnov, Říčanova 744/37 kontakt +420 233 353 480

Provozování neziskové organizace sdružující ženy činné ve výkonných funkcích, které si předsevzaly zlepšit úděl žen i dětí.

web www.zontapraha.cz

Econnect

Praha 6 - Bubeneč, Českomalínská 777/23 kontakt +420 224 311 780

Podpora a posilování činnosti nevládních neziskových organizací prostřednictvím informačních i komunikačních technologií.

web www.ecn.cz

ATOS

Praha 6 - Bubeneč, Goetheho 441/15 kontakt +420 607 724 338

Nabízíme podporu a pomoc pacientům s Touretteovým syndromem a jejich rodinám. Poskytujeme poradenství a informace veřejnosti i odborníkům.

web www.atos-os.cz

Sluneční vítr - občanské sdružení

Praha 6 - Střešovice, Střešovická 744/40 kontakt +420 601 323 989

Cílem občanského sdružení je péče o duševní a tělesné zdraví, pomoc nemocným lidem alternativními léčebnými metodami a pořádání přednášek i seminářů.

web www.slunecnivitr.cz

Československá AIDS pomoc

Praha 6 - Bubeneč, Kyjevská 778/11 kontakt +420 773 020 060

Realizujeme své cíle a plánované projekty týkající se problematiky nákazy virem HIV či nemoci AIDS.

web www.aidspomoc.org

CHILDREN OF EUROPE o.p.s.

Praha 6 - Břevnov, Rozdělovská 2422 kontakt +420 737 856 096

Provozování neziskové organizace s cílem napomoci dosažení rovnosti mezi rodiči v péči o dítě, s hlavním důrazem na střídavou péči.

web www.childrenofeurope.cz

Partners Czech, o.p.s.

Praha 6 - Dejvice, Thákurova 676 kontakt +420 233 326 541

Nabízíme školicí a vzdělávací programy. Poskytování pomoci při řešení konfliktů formou mimosoudního vyjednávání.

web www.partnersczech.cz

Anthroposofická společnost v ČR

Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392 kontakt +420 246 030 358, (1 pobočka)

Jsme neziskové sdružení, které je plně financováno z příspěvků svých členů, publikační i přednáškové činnosti a z darů příznivců. Zaměřujeme se na rozvoj duchovního života, umělecké tvorby a sociální aktivity společnosti. Pořádáme přednášky, vzpomínkové pořady, semináře a jiné akce.

web www.anthroposof.cz

Gruzinská komunita Samšoblo

Praha 6 - Řepy, Nevanova 1050/11 kontakt +420 235 323 553

Pořádání přednášek s cílem seznámit českou veřejnost s cizí kulturou i snaha pomoct obyvatelům Gruzie.

zobrazit detail

Občanská inspirace

Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 576 kontakt +420 721 770 462, (1 pobočka)

Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen na trhu práce, problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické poradenství.

web www.obcanskainspirace.cz

Farní charita Praha 6 - Řepy

Praha 6 - Řepy, Galandova 1234/5 kontakt +420 235 300 347

Zajištění charitativní i humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

zobrazit detail

Oživení, o. s.

Praha 6 - Dejvice, Muchova 232/13 kontakt +420 257 531 983

Provoz nevládní neziskové organizace, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.

web www.oziveni.cz

Podnos

Praha 6 - Bubeneč, Dejvická 664/46 kontakt +420 774 322 842

Nabídka zakázkových služeb neziskovým organizacím a místním samosprávám a to především v oblasti hodnocení organizací, programů i projektů.

zobrazit detail

Mezinárodní institut společenských a ekonomických věd International Institute of Social and Economic Sciences

Praha 6 - Vokovice, Kamerunská 607/1 kontakt +420 602 393 619

Jsme nezávislá, nezisková instituce založená na podporu výzkumu a šíření znalostí z oblastí sociálních a ekonomických věd. Naším cílem je otevřená diskuse mezi výzkumnými pracovníky, odborníky z praxe a vědci, kteří se zajímají o sociální i ekonomické vědy.

web www.iises.net

Arcidiecézní charita Praha - Farní charita Praha 6 - Břevnov

Praha 6-Břevnov, Markétská 1/28 kontakt +420 220 406 232, (32 poboček)

Charitativní a humanitární pomoc lidem v nouzi.

zobrazit detail

Arcidiecézní charita Praha - Farní charita Praha 6 - Řepy

Praha 6-Řepy, Galandova 1234/5 kontakt +420 235 300 347, (32 poboček)

Charitativní a humanitární pomoc lidem v nouzi.

zobrazit detail