Neziskové, humanitární organizace - Ústí nad Labem

1 - 15 firem z 15 nalezených

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Ústí nad Labem-centrum, Masarykova 1000/3 kontakt +420 413 034 583

Provozujeme instituci zaměřující se na dějiny Němců a to v českých zemích a také i česko-německou kulturní interakci.

web www.collegiumbohemicum.cz

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, Dvořákova 1541/10 kontakt +420 776 733 269, (45 poboček)

Pravidelné veřejné meditace, literatura o buddhismu, pořádání přednášek, kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

web www.bdc.cz/ustinadlabem

AA - Anonymní alkoholici (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem, Šrámkova 3062/38 kontakt +420 774 142 435, (23 poboček)

Svépomocné hnutí mužů a žen pro odvykání závislosti na alkoholu.

web www.anonymnialkoholici.cz

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-centrum, Koněvova 1697/18 kontakt +420 475 201 096, (1 pobočka)

Provádíme a nabízíme komunitní plánování a zpracování projektových žádostí pro Strukturální fondy EU a rozvoj lidských zdrojů a také i integrace znevýhodněných skupin na trh práce.

web www.ckpul.cz

CIVITAS - CZ

Ústí nad Labem-Bukov, Dukelských hrdinů 761/2, (2. patro) kontakt +420 602 707 610

Naše organizace se zabývá výchovou a také i vzděláváním občanů a to k demokracii.

web www.civitas-cz.eu

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 1025/19 kontakt +420 475 209 922

Poskytujeme a nabízíme servis pro nestátní neziskové organizace a ta hájí zájmy sektoru v Ústeckém kraji.

web www.volny.cz/anouk

Občanské sdružení - DRUG-OUT Klub

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 13/47 kontakt +420 475 210 626

Poskytujeme nabídku pomoci a to drogově závislým osobám.

web www.drugout.cz

Sdružení Romano jasnica

Trmice, Fügnerova 282/11 kontakt +420 475 501 774, (2 pobočky)

Nabízíme a poskytujeme odborné sociální poradenství a pomoc sociálně slabým a obhajobu práv i také zájmů spoluobčanů a dále i provozujeme terénní program a dále volnočasové aktivity.

web www.romanojasnica.webnode.cz

Sdružení Romano jasnica (pobočka Trmice - Gogolova)

Trmice, Gogolova 28/4 kontakt +420 475 501 774, (2 pobočky)

Provozujeme a nabízíme nízkoprahové zařízení a to pro děti a také i mládež a dále mladé dospělé.

web www.romanojasnica.webnode.cz

RUBIKON Centrum

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 484/2 kontakt +420 475 209 930, (1 pobočka)

Jsme nestátní nezisková organizace a to působící v oblasti prevence kriminality a také i integrace lidí s kriminální minulostí zpět do společnosti.

web www.rubikoncentrum.cz

Dobrovolnické centrum, o.s.

Ústí nad Labem-centrum, Prokopa Diviše 1605/5 kontakt +420 475 216 684

Propagujeme myšlenky dobrovolnictví a povzbuzujeme občany a dále nabízíme prostor pro seberealizaci a také i vytváříme podmínky a to pro setkávání a dále komunikací.

web www.dcul.cz

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Ústeckého kraje, o.s.

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 3118/48 kontakt +420 737 609 815, (2 pobočky)

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných občanů.

web www.nipi.cz

PES A ČLOVĚK

Dolní Zálezly, U kaolinky 111 kontakt +420 739 751 422

Nabízíme především canisterapie a zooterapie a provádíme školící činnost a pomáháme všude kde jsou jakýmkoliv způsobem handicapovaní občané.

web www.pac.mypage.cz

Sdružení pro vzdělávání komunit

Ústí nad Labem-centrum, Koněvova 1697/18 kontakt +420 475 211 633

Jsme nestátní nezisková organizace a zabýváme se koncepčními pracemi v oblasti komunitního rozvoje i také přípravou projektů pro vnější finanční zdroje.

zobrazit detail

Rada seniorů České republiky, o.s. (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, V Jirchářích 705/3 kontakt +420 603 230 694, (6 poboček)

Nabízíme telefonickou krizovou pomoc. Dále poskytujeme odborné sociální občansko-právní poradenství i expertní bytové poradenství pro seniory.

web www.rscr.cz