Odborové svazy, odbory - Praha - město

1 - 20 firem z 52 nalezených

Společenstvo kominíků České republiky

Praha 9 - Hrdlořezy, Učňovská 100/1 kontakt +420 224 321 080, (1 pobočka)

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví. Účelem a smyslem této organizace je ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

web www.skcr.cz

Odborový svaz Stavba České republiky

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 kontakt +420 234 462 192

Sdružování členů zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů.

web stavba.cmkos.cz

Odborový svaz UNIOS

Praha 3 - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 2 kontakt +420 234 463 173, (3 pobočky)

Odborový svaz UNIOS poskytuje svým členům ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů: poradenský a konzultační servis zejména v oblastech: pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: zastupování před soudem: kontrolu: nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů: organizování kulturních, sportovních a tělovýchovných, zájmových a uměleckých činností: kolektivní vyjednávání: rekreaci dětí a dospělých: podnikatelská…

web www.osunios.cz

Veterán Policie České republiky

Praha 3 Žižkov, Olšanská 2176/2 kontakt +420 602 961 761

Sdružení zaštiťuje udržování vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky Policie České republiky při organizování různých akcí, uspokojení potřeb a požadavků našich členů. Dále zajišťujeme informační tok, vyřizujeme další administrativní náležitosti a jiné.

web www.policejniveteran.cz

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z.

Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 42/217 kontakt +420 296 122 307

Jsme organizace sdružující zaměstnance podniků veřejné, silniční i městské dopravy, hospodářství a autoopravárenství. Snažíme se zajistit dohodnutou úroveň mezd, stravenky a poukázky FLEXIPAS pro zaměstnance, rozšíření zákonné dovolené i ochranu pracovních míst.

web www.zoosdped.cz

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

Praha 9 - Vysočany, Na břehu 579/3 kontakt +420 972 241 924, (1 pobočka)

Provádíme prosazování a ochranu pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

web www.osz.org

Český zahrádkářský svaz z.s.

Praha 3 Žižkov, Rokycanova 318/15 kontakt +420 222 782 710, (5 poboček)

Poradenský servis, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

web www.zahradkari.cz

ZO OS UNIOS Správa pražských hřbitovů

Praha 3, Vinohradská 2807/153c kontakt +420 272 011 130

Provozujeme odborovou organizaci správy hřbitovů.

zobrazit detail

RENČ Ladislav, JUDr.

Praha 4-Braník, Gončarenkova 1491/11 kontakt +420 224 461 968

Nabídka služeb v oblasti veřejných zakázek.

web www.renc-eler.cz

Herecká asociace

Praha 1, Senovážné náměstí 978/23 kontakt +420 224 142 434

Naším oborem je provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing, televizní a filmové komedie a další.

web www.hereckaasociace.cz

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ ZO ŽELEZNIČNÍ STANICE MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

Praha 1, Hybernská 1014/13 kontakt +420 606 366 529

Naším oborem je zajišťování služeb odborového sdružení.

web www.oszmasn.wz.cz

OS PDSHA Čech a Moravy, ZO - SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Praha 1, Truhlářská 1117/16 kontakt +420 222 316 242

Naším oborem je hájení zájmů pracovníků správy a údržby komunikací.

zobrazit detail

Federace vlakových čet

Praha 1, Wilsonova 80 kontakt +420 972 241 235

Provoz nezávislé a samostatné odborové organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet.

web www.fvc.cz

Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení

Praha 1, Senovážné náměstí 978/23 kontakt +420 224 142 674

Naším oborem je zajištění pracovněprávních a sociálních potřeb členů.

zobrazit detail

Odborový svaz pracovníků knihoven

Praha 1, Senovážné náměstí 978/23 kontakt +420 224 142 508

Naším oborem je poskytování odborových služeb a informací.

web ospk.cmkos.cz

Základní organizace OS Dopravy Motol

Praha 5 - Motol, Plzeňská 102/217 kontakt +420 775 216 711

Sdružujeme všechny zaměstnance, OSVČ, studující i nezaměstnané, za účelem ochrany jejich zájmů a dodržování pracovního práva a zákonů. Přispíváme ke zlepšení jejich pracovních a finančních podmínek i k poskytování kolektivní rekreace, soutěží a vzdělávání.

web www.zoosdmotol.cz

Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 kontakt +420 222 716 415

Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, pomoc při tvorbě kolektivní smlouvy i při vlastním vyjednávání, bezplatné právní zastoupení u soudu při vyhrocených pracovně-právních sporech.

web nosppp.cmkos.cz

Odborový svaz Echo

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 kontakt +420 234 462 751

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu.

web www.os-echo.cz

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 kontakt +420 234 462 378

Odborové služby a informace.

web www.skolskeodbory.cz

TYPOGRAFICKÁ BESEDA, ODBOROVÝ SVAZ ZAMĚSTNANCŮ POLYGRAFICKÉ VÝROBY V ČECHÁCH,NA MORAVĚ A VE SLEZSKU - ZO PRAGOPRESS

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 kontakt +420 724 025 178

Práva, zájmy a potřeby členů zejména pro oblasti pracovně právní, mzdové a sociální.

web www.typografickabeseda.cz
« předchozí 1 2 3 další »