Organizace a sdružení - Praha 3

1 - 10 firem z 175 nalezených

Česká společnost pro duševní zdraví (pobočka Praha 3 - Žižkov)

Praha 3 - Žižkov, Zvonařova 1580/6 kontakt

Česká společnost pro duševní zdraví je občanské sdružení, jehož úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci. Na jedné straně spolupracuje s odborníky z oborů péče o duševní zdraví, na straně druhé poskytuje řadu svépomocných a zájmových aktivit.

web www.csdz.cz

Odborový svaz Stavba České republiky

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 kontakt +420 234 462 192

Sdružování členů zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů.

web stavba.cmkos.cz

Česká společnost pro politické vědy

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 204

Sdružování zájemců o politické vědy a pracovníků, kteří se politickou vědou zabývají.

web www.cspv.cz

Společnost přátel Mongolska

Praha 3 Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic 2233 kontakt

Podpora rozvoje vztahů s Mongolskem a příslušníky mongolských národů v jiných zemích formou publikací, přednášek, besed a setkání.

web www.spm.chytry.cz

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.

Praha 3 - Žižkov, Řehořova 992/10 kontakt +420 224 232 261

Naše organizace od roku 1995 uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáháme jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov. STŘEP tedy umožňuje dětem, aby nemusely být odebírány z domova do ústavů, aby se mohly z ústavů vrátit bezpečně zpátky domů. Rodičům, aby dokázali vytvořit a udržovat zázemí domova,partnerství kolegům z ostatních institucí pro společné vytváření příkladů dobré praxe. Chceme být pro všechny zárukou…

web www.strep.cz

Databáze křesťanských písní, o.s.

Praha 3 Žižkov, Krásova 957/24 P.O. Box 107 kontakt

Shromažďování a šíření křesťanské tvorby, výstavy.

web www.dkd.cz

Buči z.s.

Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2430/162 kontakt

Občanské sdružení Buči vzniklo v roce 2010 z potřeby řešit špatnou situaci v oblasti zaměstnání sociokulturně znevýhodněných osob a dlouhodobě nezaměstnaných, zejména příslušníků romských komunit v Praze 3.

web www.buci.euweb.cz

Unie naturistů Čech a Moravy

Praha 3 Žižkov, Olšanská 38/9 kontakt +420 603 418 474

Zaměřujeme se na sdružování naturistů.

web www.naturista.cz

Sdružení Zvoneček - Praha

Praha 3 Žižkov, Komenského náměstí 400 kontakt

Vzniklo v září roku 1996 v Hudební škole hlavního města Prahy. Většina dětí má jako hlavní obor hru na hudební nástroj a zpívání má přispět k rozvoji jejich celkové hudebnosti. Nejtalentovanější děti tak při svých prvních krůčcích získávají další průpravu, která jim může pomoci zlepšit intonaci, zpřístupnit složitější rytmy apod. Těm dětem, které nemíří k dráze profesionálních hudebníků, sborové studio umožňuje seznamovat se s hudbou a poznat krásná díla našich i světových autorů.

web www.zvonecek.cz

Zdravotní klaun, o.p.s.

Praha 3 Žižkov, Hájkova 2747/22 kontakt +420 222 713 416

Zdravotní klaun je nezisková organizace, která přináší radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům, atd. Přispívá ke zlepšení zdravotní, psychického stavu. Zdravotní klaun má speciálně vyškolený personál. Nyní 64 zdravotních klaunů navštěvuje 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory.

web www.zdravotniklaun.cz
« předchozí 1 2 3 4 5 10 14 18 další »