Organizace a sdružení - Ústí nad Labem

1 - 20 firem z 117 nalezených

Rodinné centrum Slunečník, z.s.

Ústí nad Labem-centrum, Důlce 3092/74 kontakt

Jsme občanské sdružení (dobrovolné a nepolitické sdružení) a naším cílem je: Zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Vytvářet prostředí pro setkávání osob všech generací. Podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, seminářů a besed. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii zdravého rodinného života, kultury a ekologie.

web www.slunecnik.org

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (Ústí nad Labem)

Most, Jana Žižky 835/9 kontakt +420 476 704 465, (1 pobočka)

Archeologický výzkum a odborná publikační činnost.

web www.uappmost.cz

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-centrum, Bílinská 110/3 kontakt +420 475 209 303

Farní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o centrální městskou farnost, ze které spravujeme ještě řadu dalších farností. Naše farnost pořádá bohoslužby, duchovní setkání a máme nabídku nedělních bohoslužeb a to pořádaných i pro děti. Ve farnosti je řada křtů malých dětí. Je dobré přijít alespoň měsíc před zamýšleným křtem. Ti, kdy chtějí příjmout požehnání pro svůj manželský svazek, by měli přijít alespoň tři měsíce předem, aby bylo možné dobře se připravit na tak závažný…

web www.usti.farnost.cz

YMCA v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-Krásné Březno, Drážďanská 106/153 kontakt +420 475 220 831, (1 pobočka)

YMCA v Ústí nad Labem je mládežnická organizace - hnutí služby a pomoci bližnímu. Posláním je předávat mladým lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy morálky, etiky a křesťanské lásky k bližnímu. Vést je v duchu demokracie a svobodně myslících občanů naší společnosti. V rovnováze všech tří stránek lidské osobnosti - těla, duše a ducha. YMCA snaží realizovat preventivní programy a také realizuje mnoho zajímavých projektů různorodého charakteru bez rozdílu pohlaví, rasy, věku,…

web www.usti.ymca.cz

Sdružení nájemníků České republiky (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, V Jirchářích 705/3 kontakt +420 603 230 694, (33 poboček)

Bytové a sociální poradenství v oblasti požadavků nájemců a uživatelů bytů a významu nájemního bydlení pro občany.

web www.son.cz

Babybox pro odložené děti - STATIM (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a kontakt +420 477 111 111, (68 poboček)

Záchranu odložených novorozenců pomocí instalace babyboxů po dohodě se zdravotními zařízení, sledujeme a podporujeme vývoj odložených dětí.

web www.babybox.cz

Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústí nad Labem, Severní Terasa - dobrovolnická kancelář

Ústí nad Labem-Severní Terasa, Sociální péče 3316/12a kontakt +420 477 112 023, (128 poboček)

Dobrovolnická kancelář pomáhající nemocným dětem.

zobrazit detail

ČLS JEP - Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Ústí nad Labem-Severní Terasa, Sociální péče 3316/12a kontakt +420 477 117 900, (123 poboček)

Rozvoj výzkumu v oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Informační a vzdělávací semináře.

web www.medinfo.cz

White light I.

Ústí nad Labem, Pražská 166 kontakt +420 417 530 788, (3 pobočky)

Specializujeme se na služby pro uživatele drog a jejich blízké i pro osoby v obtížných životních situacích.

web www.wl1.cz

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-centrum, Koněvova 1697/18 kontakt +420 475 201 096, (1 pobočka)

Provádíme a nabízíme komunitní plánování a zpracování projektových žádostí pro Strukturální fondy EU a rozvoj lidských zdrojů a také i integrace znevýhodněných skupin na trh práce.

web www.ckpul.cz

3cet3

Trmice, Hálkova 403/7 kontakt +420 608 273 745

Provádíme zajišťování legálních ploch a pořádání akcí a výstav a vydávání publikací prezentujících výtvarníky zabývající se legální tvorbou graffiti i také street art.

zobrazit detail

Sdružení V.T.O.M. o.s.

Ústí nad Labem-centrum, Revoluční 802/70 kontakt +420 777 143 014

Nabízíme a provádíme zlepšování fyzické i také psychické odolnosti dítěte a podpora samostatnosti v chování i rozhodování pomocí sportovních aktivit a provádíme pořádání letních táborů.

web www.vtom.cz

Kheroro

Ústí nad Labem-Předlice, Školní náměstí 100/5 kontakt +420 475 600 054

Provozujeme romské sdružení.

zobrazit detail

Česká společnost strojírenské technologie

Ústí nad Labem-Klíše, Na Okraji 1001/7 kontakt +420 475 285 511

Naše sdružení usiluje o spojení teoretické a praktické činnosti a rozvíjení vědeckého i také technického a dále ekonomického myšlení.

zobrazit detail

Občanské sdružení-ženy Velkého Března a Valtířova

Velké Březno, Hraničářská 288 kontakt +420 605 200 627

Provádíme pořádání tělovýchovných a zájmových a vzdělávacích akcí a dále máme nabídku spolupráce a to při jejich organizování.

web www.zenyvbv.webnode.cz

RC klub Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-Klíše, V Zátiší 971/1 kontakt +420 603 192 042

Provozujeme a nabízíme sdružování fanoušků a to motorových RC modelů letadel.

web www.rcklub-ul.cz

autoklubdacia.cz

Ústí nad Labem-Střekov, Kubelíkova 124/4 kontakt

Provozujeme sdružování majitelů a také i příznivců osobních a užitkových automobilů a to značky Dacia.

web www.autoklubdacia.cz

Společenství vlastníků Větrná 2-4-6

Ústí nad Labem-Severní Terasa, Větrná 2715/6 kontakt

Nabízíme a provádíme zajišťování správy domu.

zobrazit detail

K.L.Y.D.o.s.

Ústí nad Labem-centrum, Revoluční 802/70 kontakt +420 475 200 131

Provádíme pořádání zájmových a také i vzdělávacích kurzů pro děti ze sociálně slabých rodin se snahou o rozšíření a dále i jejich uplatnění a to na trhu práce.

zobrazit detail

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Ústí nad Labem-centrum, Berní 2261/1 kontakt +420 475 240 600, (1 pobočka)

Naše regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad a dále i zabezpečuje implementaci Společného regionálního programu.

web www.nuts2severozapad.cz
« předchozí 1 2 3 4 5 6 další »