Organizace a sdružení - Ústí nad Labem

1 - 20 firem z 117 nalezených

Rodinné centrum Slunečník, z.s.

Ústí nad Labem-centrum, Důlce 3092/74 kontakt

Jsme občanské sdružení (dobrovolné a nepolitické sdružení) a naším cílem je: Zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Vytvářet prostředí pro setkávání osob všech generací. Podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, seminářů a besed. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii zdravého rodinného života, kultury a ekologie.

web www.slunecnik.org

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (Ústí nad Labem)

Most, Jana Žižky 835/9 kontakt +420 476 704 465, (1 pobočka)

Archeologický výzkum a odborná publikační činnost.

web www.uappmost.cz

K.L.Y.D.o.s.

Ústí nad Labem-centrum, Revoluční 802/70 kontakt +420 475 200 131

Provádíme pořádání zájmových a také i vzdělávacích kurzů pro děti ze sociálně slabých rodin se snahou o rozšíření a dále i jejich uplatnění a to na trhu práce.

zobrazit detail

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz

Ústí nad Labem-Střekov, Střekovské nábřeží 975/51 kontakt +420 475 531 004, (1 pobočka)

Náš svaz vykonává rybářské právo a zajišťuje chov i také ochranu a lov ryb a ochranu životního prostředí i rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

web www.crsusti.cz

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-centrum, Bílinská 110/3 kontakt +420 475 209 303

Farní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o centrální městskou farnost, ze které spravujeme ještě řadu dalších farností. Naše farnost pořádá bohoslužby, duchovní setkání a máme nabídku nedělních bohoslužeb a to pořádaných i pro děti. Ve farnosti je řada křtů malých dětí. Je dobré přijít alespoň měsíc před zamýšleným křtem. Ti, kdy chtějí příjmout požehnání pro svůj manželský svazek, by měli přijít alespoň tři měsíce předem, aby bylo možné dobře se připravit na tak závažný…

web www.usti.farnost.cz

CESPO, o. p. s.

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 619/33 kontakt +420 416 539 161

Naše organizace sdružuje občany se sluchovými vadami a dále i osoby s nimi sympatizující i také zabývající se péčí o ně.

web www.cespo.eu

Ústecká krajská organizace Pionýra

Ústí nad Labem-centrum, Důlce 3092/74 kontakt +420 475 601 058

Naše organizace pořádá společenské akce i také tábory a to pro děti a mládež.

web www.ustecky.pionyr.cz

YMCA v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-Krásné Březno, Drážďanská 106/153 kontakt +420 475 220 831, (1 pobočka)

YMCA v Ústí nad Labem je mládežnická organizace - hnutí služby a pomoci bližnímu. Posláním je předávat mladým lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy morálky, etiky a křesťanské lásky k bližnímu. Vést je v duchu demokracie a svobodně myslících občanů naší společnosti. V rovnováze všech tří stránek lidské osobnosti - těla, duše a ducha. YMCA snaží realizovat preventivní programy a také realizuje mnoho zajímavých projektů různorodého charakteru bez rozdílu pohlaví, rasy, věku,…

web www.usti.ymca.cz

KARKO, výrobní družstvo nevidomých

Ústí nad Labem-Klíše, Lesní cesta 236/5 kontakt +420 472 744 459

Máme nabídku výrobních programů pro zdravotně postižené občany a to z oblasti kovoobráběčství a dřevařství a dále i z oboru zpracovatelského průmyslu a také i elektra.

web www.karkoul.cz

Národní památkový ústav (pobočka Ústí nad Labem-Krásné Březno)

Ústí nad Labem-Krásné Březno, Podmokelská 1/38 P.O.Box 11 kontakt +420 472 704 800, (130 poboček)

Provádíme sestavování a vyhlašování a také i provádění programů komplexní péče o kulturní památky i také vytváření pro ni všestranných podmínek.

web www.npu.cz

Sdružení nájemníků České republiky (pobočka Ústí nad Labem-centrum)

Ústí nad Labem-centrum, V Jirchářích 705/3 kontakt +420 603 230 694, (33 poboček)

Bytové a sociální poradenství v oblasti požadavků nájemců a uživatelů bytů a významu nájemního bydlení pro občany.

web www.son.cz

Babybox pro odložené děti - STATIM (pobočka Ústí nad Labem)

Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a kontakt +420 477 111 111, (68 poboček)

Záchranu odložených novorozenců pomocí instalace babyboxů po dohodě se zdravotními zařízení, sledujeme a podporujeme vývoj odložených dětí.

web www.babybox.cz

Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústí nad Labem, Severní Terasa - dobrovolnická kancelář

Ústí nad Labem-Severní Terasa, Sociální péče 3316/12a kontakt +420 477 112 023, (128 poboček)

Dobrovolnická kancelář pomáhající nemocným dětem.

zobrazit detail

ČLS JEP - Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Ústí nad Labem-Severní Terasa, Sociální péče 3316/12a kontakt +420 477 117 900, (123 poboček)

Rozvoj výzkumu v oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Informační a vzdělávací semináře.

web www.medinfo.cz

White light I.

Ústí nad Labem, Pražská 166 kontakt +420 417 530 788, (3 pobočky)

Specializujeme se na služby pro uživatele drog a jejich blízké i pro osoby v obtížných životních situacích.

web www.wl1.cz

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Ústí nad Labem-centrum, Koněvova 1697/18 kontakt +420 475 201 096, (1 pobočka)

Provádíme a nabízíme komunitní plánování a zpracování projektových žádostí pro Strukturální fondy EU a rozvoj lidských zdrojů a také i integrace znevýhodněných skupin na trh práce.

web www.ckpul.cz

3cet3

Trmice, Hálkova 403/7 kontakt +420 608 273 745

Provádíme zajišťování legálních ploch a pořádání akcí a výstav a vydávání publikací prezentujících výtvarníky zabývající se legální tvorbou graffiti i také street art.

zobrazit detail

Sdružení V.T.O.M. o.s.

Ústí nad Labem-centrum, Revoluční 802/70 kontakt +420 777 143 014

Nabízíme a provádíme zlepšování fyzické i také psychické odolnosti dítěte a podpora samostatnosti v chování i rozhodování pomocí sportovních aktivit a provádíme pořádání letních táborů.

web www.vtom.cz

Kheroro

Ústí nad Labem-Předlice, Školní náměstí 100/5 kontakt +420 475 600 054

Provozujeme romské sdružení.

zobrazit detail

Česká společnost strojírenské technologie

Ústí nad Labem-Klíše, Na Okraji 1001/7 kontakt +420 475 285 511

Naše sdružení usiluje o spojení teoretické a praktické činnosti a rozvíjení vědeckého i také technického a dále ekonomického myšlení.

zobrazit detail
« předchozí 1 2 3 4 5 6 další »