Státní správa sociálního zabezpečení - Ústecký kraj

1 - 5 firem z 5 nalezených

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

Česká Kamenice, Sládkova 344 kontakt +420 412 582 878, (1 pobočka)

Zajišťujeme pobytovou sociální službu domov pro seniory. V klidném prostředí v blízkosti lesa nabízíme komplexní profesionální pomoc a podporu seniorům od 62 let, kteří mají sníženou soběstačnost a nebo jsou v nepříznivé sociální situaci.

web www.ddceskakamenice.cz

Magistrát města Teplice

Teplice, náměstí Svobody 2/2 kontakt +420 417 510 111, (3 pobočky)

Magistrát podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku. Také spravuje město.

web www.teplice.cz

Česká správa sociálního zabezpečení - region Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15 kontakt +420 475 314 111, (94 poboček)

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zařizuje výplaty těchto dávek, rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce důchodového pojištění, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zvláštního zákona a plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny.

web www.cssz.cz/cz

Poradna pro integraci, občanské sdružení

Ústí nad Labem-centrum, Velká hradební 619/33 kontakt +420 475 216 536, (1 pobočka)

Poskytujeme a nabízíme sociální a právní poradenství při adaptaci a také i integraci uprchlíků a dále i ostatních cizinců do nového prostředí.

web www.p-p-i.cz

OS pracovníků státních orgánů a organizací Odborová organizace OSSZ Chomutov

Chomutov, Roháčova 4183 kontakt +420 474 637 511

Česká správa sociálního zabezpečení je organizace, která spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

web www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a...