Ústřední orgány státní správy - Střední Čechy

31 - 40 firem z 40 nalezených

Ministerstvo zemědělství

Praha 1, Těšnov 65/17 kontakt +420 221 811 111, (62 poboček)

Naším oborem je provoz ústředního orgánu státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti. Provádíme opatření společných organizací trhů Evropské unie, národní doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy rozvoje venkova.

web www.eagri.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

Praha 7 - Holešovice, Pplk. Sochora 727/27 kontakt +420 234 665 111

Provádíme dozor nad dodržování zákonů stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

web www.uoou.cz

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

Praha 7 - Holešovice, Poupětova 1339/3 kontakt +420 284 090 461

Provozujeme sdružení hájící společné zájmy členů a prosazující je vůči orgánům státní správy. Podílíme se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikatelskou i zaměstnavatelskou činností členů. Podporujeme rozvoj vnějších ekonomických vztahů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti odvětví.

web www.szdp.cz

Státní plavební správa, Praha

Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1534/4 kontakt +420 234 637 111, (2 pobočky)

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz. Vydáváme lodní osvědčení, cejchovní průkazy i průkazy způsobilosti. Provádíme technické prohlídky. Vybíráme správní poplatky.

web www.plavebniurad.cz

Úřad pro civilní letectví

Praha 6 - Ruzyně, K letišti kontakt +420 225 421 111

Provoz úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Informace o provozu letiště, týkající se obchodní letecké dopravy nebo parašutismu. Dále poskytujeme informace k vybraným situacím, se kterými se mohou cestující v letecké dopravě setkat a zajišťujeme potřebné formuláře.

web www.caa.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky- Středisko Praha a Střední Čechy

Praha 6 - Dejvice, Podbabská 2582/30 kontakt +420 251 101 686, (32 poboček)

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů. Jmenujeme skupinu dobrovolných strážců přírody, vyhlašujeme přírodní rezervace a provádíme průzkumy přírody či odborný monitoring.

web www.praha.ochranaprirody.cz

Správa státních hmotných rezerv

Praha 5 - Malá Strana, Šeříková 616/1 kontakt +420 222 806 111

Služby ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a pro ochranu státních rezerv.

web www.sshr.cz

Velvyslanectví Libanonské republiky

Praha 2-Nové Město, Lazarská 11/6 kontakt +420 224 930 495

Zastupování zájmů Libanonské republiky, vydávání víz a povolení nutných k vycestování. Podpora obchodu.

zobrazit detail

JELÍNEK FRANTIŠEK, DOC.MVDR.CSC.

Praha 9 - Kbely, Sojovická 352/16 kontakt +420 286 851 765

Provozuji veterinární patologii se zaměřením na psy, kočky, hlodavce a králíky. Zaměřuji se na histopatologické vyšetření orgánů a patologických útvarů (např. tumory), v rámci bioptické a nekroptické diagnostiky. Zajišťuji speciální histologické barvící metody a imunohistochemii.

web www.veterinarni-patologie.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Praha 2-Vinohrady, Škrétova 44/6 kontakt +420 274 813 830

Rada je zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. jako správní úřad. Státní správa v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

web www.rrtv.cz
« předchozí 1 2 3 4 další »