Ústřední orgány státní správy - Praha 1

1 - 9 firem z 9 nalezených

Finanční správa - Generální finanční ředitelství Praha

Praha 1, Lazarská 15/7 kontakt +420 296 852 222, (216 poboček)

Generální finanční ředitelství provádí řízení o správních deliktech, vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, podílí se na přípravě návrhů právních předpisů, podílí se na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů, podílí se na zajišťování úkolů. Dále z pověření ministerstva vykonává mezinárodní administrativní spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi a vymáhá některé finanční pohledávky.

web www.financnisprava.cz

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Praha 1, Senovážné nám. 25 kontakt +420 222 122 112, (15 poboček)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. Nabídka kurzů, seminářů a přednášek. Projekty jsou zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

web www.nidv.cz

Drážní úřad

Praha 1-Vinohrady, Wilsonova 300/8 kontakt +420 972 241 839, (2 pobočky)

Státní správa ve věcech drah. Ukládání a vybírání pokut, zakazování činnosti za přestupky nebo správní delikty, dohled nad dodržováním povinností i práv cestujících vyplývajících z nařízení evropského parlamentu.

web www.ducr.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Praha 1-Nové Město)

Praha 1-Nové Město, náměstí Republiky 1037/3 kontakt +420 221 621 810, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady v oblasti majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz

SPRÁVA SLUŽEB MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Praha 1, Politických vězňů 931/20 kontakt +420 224 221 801

Naším oborem je zajišťování údržby, oprav a obměny zařízení a majetku ministerstva.

zobrazit detail

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (pobočka Praha 1)

Praha 1, Senovážné náměstí 1585/9 kontakt +420 221 624 111, (9 poboček)

Naším oborem je vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany. Schvalování dokumentace související se zákonem o jaderné bezpečnosti a radiační ochraně. Stanovuje podmínky a požadavky nutné k ochraně obyvatel.

web www.sujb.cz

Ministerstvo dopravy

Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 kontakt +420 225 131 111, (1 pobočka)

Ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

web www.mdcr.cz

Ministerstvo zemědělství

Praha 1, Těšnov 65/17 kontakt +420 221 811 111, (62 poboček)

Naším oborem je provoz ústředního orgánu státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti. Provádíme opatření společných organizací trhů Evropské unie, národní doplňkové platby k přímým podporám, programy strukturální podpory a programy rozvoje venkova.

web www.eagri.cz

Krajské státní zastupitelství v Praze (pobočka Praha 1-Staré Město)

Praha 1-Staré Město, Husova 243/11 kontakt +420 222 111 700, (8 poboček)

Krajské státní zastupitelství v Praze.

web www.justice.cz/kszpha