Ústřední orgány státní správy - Praha 6

1 - 5 firem z 5 nalezených

Technologické centrum Akademie věd České republiky

Praha 6 - Podbaba, Ve Struhách 1076/27 kontakt +420 234 006 100, (1 pobočka)

Technologické centrum Akademie věd České republiky podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem. V Bruselu provozuje Českou styčnou kancelář pro výzkum, vývoj a inovace, jež je spojovacím článkem mezi českým výzkumem a administrativou výzkumu v EU. Hlavními partnery…

web www.tc.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (pobočka Praha 6 - Vokovice)

Praha 6 - Vokovice, Nechanského 590/1 kontakt +420 235 365 828, (7 poboček)

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení i plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Podání informací o epidemiologii, komunální hygieně, povodních, očkování i o nebezpečných výrobcích.

web www.hygpraha.cz

Ministerstvo obrany

Praha 6-Hradčany, Tychonova 221/1 kontakt +420 973 201 111, (37 poboček)

Ústřední orgán státní správy. Zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy. Informační servis online.

web www.army.cz

Úřad pro civilní letectví

Praha 6 - Ruzyně, K letišti kontakt +420 225 421 111

Provoz úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Informace o provozu letiště, týkající se obchodní letecké dopravy nebo parašutismu. Dále poskytujeme informace k vybraným situacím, se kterými se mohou cestující v letecké dopravě setkat a zajišťujeme potřebné formuláře.

web www.caa.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky- Středisko Praha a Střední Čechy

Praha 6 - Dejvice, Podbabská 2582/30 kontakt +420 251 101 686, (32 poboček)

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny i vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů. Jmenujeme skupinu dobrovolných strážců přírody, vyhlašujeme přírodní rezervace a provádíme průzkumy přírody či odborný monitoring.

web www.praha.ochranaprirody.cz