Ústřední orgány státní správy - Rakovník

1 - 3 firem z 3 nalezených

Finanční úřad Rakovník

Rakovník, Masná 265 kontakt +420 313 520 311, (216 poboček)

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající, vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy.

web www.financnisprava.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pobočka Rakovník II

Rakovník, Na Sekyře 2123 kontakt +420 313 251 210, (50 poboček)

Úřad jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu a zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku státu.

web www.uzsvm.cz

Krajské státní zastupitelství v Praze, pobočka Rakovník II

Rakovník, Na Letné 2175 kontakt +420 313 512 429, (8 poboček)

Okresní státní zastupitelství je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení, vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova.

web portal.justice.cz