Gymnázia - Praha 7

1 - 7 firem z 7 nalezených

Gymnázium Duhovka

Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 1275/34 kontakt +420 241 404 217

První osmileté česko-anglické Gymnázium Duhovka využívající pedagogickou montessori metodu, respektující přirozené schopnosti a dovednosti studentů a podporující zvídavost a rozvoj kritického a samostatného myšlení. Budova gymnázia je vybavena laboratořemi, studentskou dílnou, zrcadlovým sálem, výtvarným ateliérem, hudební a multimediální učebnou či respiriem určeným pro relaxaci. Studenti se učí dvěma cizím jazykům – angličtině a francouzštině, španělštině či němčině. Hodnocení probíhá v…

web www.duhovkagymnazium.cz

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

Praha 7 - Holešovice, Strossmayerovo náměstí 990/4 kontakt +420 283 922 299

Přírodní škola je alternativa velkým státním gymnáziím s filozofií plnohodnotného života tady a teď, nikoliv jen přípravou na budoucí profesi. Důraz se zde klade na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu. Maximální kapacita školy je 80 studentů.

web www.prirodniskola.cz

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Praha 7 - Holešovice, Nad štolou 1510 kontakt +420 233 378 821

Všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium i čtyřleté sportovní gymnázium. V rámci výuky navštěvujeme divadelní a filmová představení, účastníme se sportovních i vědomostních soutěží i olympiád a organizujeme jazykové pobyty v zahraničí.

web www.gymstola.cz

GYMNÁZIUM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ (Praha 7)

Praha 4 - Michle, Ohradní 111/55 kontakt +420 241 080 291, (3 pobočky)

Gymnázium Elišky Krásnohorské je střední škola všeobecného zaměření s budovou v ulici Ohradní, Michle, Praha 4. Je pokračovatelem dívčího gymnázia Minerva, založeného roku 1890 Eliškou Krásnohorskou coby první tředoevropské gymnázium určené studiu dívek. Výuka je nastavena hlavně pro budoucí studenty vysokých škol. Na škole jsou vyučovány humanitní i přírodovědné předměty, studenti vyšších ročníků si mohou převážné zaměření upravit pomocí volitelných předmětů a seminářů, případně i nepovinných…

web www.gekom.cz

Rada rodičů a přátel Gymnázia Nad Štolou

Praha 7 - Holešovice, Nad štolou 1510 kontakt +420 233 378 821

Spolupracujeme s vedením školy. Pomáháme gymnáziu při plnění jeho úkolů. Podporujeme studijní i zájmové aktivity studentů.

web www.gymstola.cz

Trojské gymnázium s.r.o.

Praha 7 - Troja, Trojská 211 kontakt +420 233 541 232

Provozujeme soukromé všeobecné osmileté gymnázium. Nabízíme denní studium.

web troja.euroskola.cz

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.

Praha 7 - Holešovice, U Uranie 1576 kontakt +420 226 806 301

Soukromé šestileté i čtyřleté gymnázium se studiem vybraných předmětů v německém jazyce.

web www.oegp.cz