Knihovny - Most

1 - 20 firem z 21 nalezených

Město Lom

Lom, nám. Republiky 13 kontakt +420 476 769 860, (6 poboček)

Město Lom leží na rozhraní okresů Most a Teplice v Ústeckém kraji, přímo pod svahy Krušných hor. Historie osady Lom sahá až do 12. století a novodobé dějiny této obce jsou spjaty především s těžbou hnědého uhlí. Právě těžba se však měla stát zkázou města, v jehož blízkosti se nachází velké zásoby uhlí. Po roce 1989 však byla v okolí těžba zastavena a další rozvoj města tak dostal zelenou. V současné době má Lom přibližně 3861 obyvatel a díky jeho výhodné poloze v blízkosti měst Most, Litvínov a…

web www.mesto-lom.cz

Horní Jiřetín - městský úřad

Horní Jiřetín, Potoční 15 kontakt +420 476 734 283, (2 pobočky)

Horní Jiřetín je město v severozápadních Čechách na úpatí Krušných hor, 8 km severně od Mostu, 2 km západně od Litvínova, 40 km západně od Ústí nad Labem a 90 km severozápadně od Prahy. První písemná zmínka pochází z roku 1263 z listiny upravující poddanské povinnosti, kdy byl jeho majitelem jistý Protiva, patrně člen významného rodu pánů z Rýzmburku (Hrabišiců). Z roku 1273 pochází listina krále Přemysla Otakara II., kterou se královské město Most zbavilo konkurence Jiřetína, Kopist a Ervěnic.…

web www.hornijiretin.cz

Obecní úřad Patokryje

Most, Patokryje 35 kontakt +420 476 118 232, (1 pobočka)

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.patokryje.cz

Obecní úřad Havraň

Havraň, Havraň 11 kontakt +420 476 109 101, (1 pobočka)

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

web www.ouhavran.cz

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

Most, Aloise Jiráska 1887/3 kontakt +420 411 130 916

Střední škola diplomacie a veřejné správy - naší vizí je dovést mladého člověka na práh života dospělých připraveného a zoceleného tak, aby mohl čelit překážkám, které mu život dospělých připraví.

web www.ssdvs.cz

Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.

Litvínov-Horní Litvínov, Podkrušnohorská 1677 kontakt +420 476 752 896

Soukromá základní škola pro 520 žáků se zaměřením na hokej, fotbal a gymnastiku. Propagujeme harmonický osobnostní rozvoj dítěte , vzdělávací program Škola v pohybu, provozujeme školní družinu a klub, oddíly aerobiku, juda a šachu, umožňujeme individuální plán výuky pro sportovce.

web www.sszslitvinov.cz

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

Most, Obránců míru 2944 kontakt +420 476 703 463

Škola leží v panelákové sídlištní výstavbě nedaleko centra města Mostu. Je školou pavilónového typu. Tvoří ji šest samostatných budov a budova tělocvičny. Jednotlivé pavilóny jsou spojeny komunikací, krytou polykarbonátovým zastřešením. Výhodou školy je její rozsáhlý areál, který tvoří rekreační plochy se vzrostlou zelení a nově zrekonstruované hřiště s atletickou dráhou a řadou dalších sportovišť. Snaží se vychovávat žáky na základě zvolených vzdělávacích programů s akcentováním estetické a…

web www.11zsmost.cz

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Most, Čsl. armády 1360/35 kontakt +420 476 442 111, (2 pobočky)

Muzeum bylo založeno v roce 1888 a zaměřovalo se především na dějiny, vlastivědu a folklór německé části obyvatelstva. V současné době nabízí stálé expozice, výstavy, odborné a kulturní akce pro veřejnost zaměřené především na historii i přírodu Mostecka a okolí.

web muzeummost.cz, www.muzeum-most.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589 , okres Most

Horní Litvínov, Podkrušnohorská 1589 kontakt +420 476 111 037, (2 pobočky)

Provozujeme základní školu a také i mateřskou školu a to s rozšířenou výukou jazyků. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro člověka žijícího uprostřed Evropy.

web www.3zs.cz

Městská knihovna Meziboří

Meziboří, Okružní 343 kontakt +420 476 748 110, (4 pobočky)

Knihovna. Veřejný internet.

web www.knihovnamezibori.cz

Havraň - obecní knihovna

Havraň, Havraň 11 kontakt , (1 pobočka)

Obecní knihovna.

web www.ouhavran.cz

Městská knihovna Lom

Lom, nám. Republiky 13/5 kontakt +420 476 769 874, (6 poboček)

Knihovnické služby pro veřejnost, přístup na internet, informační lekce pro děti, besedy či soutěže.

web www.mesto-lom.cz

Obecní knihovna Mariánské Radčice

Mariánské Radčice, Komenského 4 kontakt , (1 pobočka)

Obecní knihovna s nabídkou knihovnických služeb s možností objednání knih, které nejsou v nabídce.

web www.marianskeradcice.cz

Městská knihovna Litvínov, se sídlem Litvínov, Soukenická 982

Litvínov-Horní Litvínov, Soukenická 982 kontakt +420 476 111 373

Knihovnické služby, veřejný internet, počítačové kurzy a meziknihovní výpůjční služby, akce pro děti a autorské čtení.

web www.knihovna-litvinov.cz

Městská knihovna Lom (pobočka Lom-Loučná, Novostavby 112/5)

Lom-Loučná, Novostavby 112/5 kontakt +420 476 769 874, (6 poboček)

Knihovnické služby pro veřejnost, přístup na internet, informační lekce pro děti, besedy či soutěže.

web www.mesto-lom.cz

Městská knihovna Most, příspěvková organizace

Most, Moskevská 12 kontakt +420 476 768 800, (1 pobočka)

Bibliograficko-informační, meziknihovní výpůjční a reprografické služby, veřejný internet, on-line katalog knih.

web www.knihovnamost.cz

Obecní knihovna Hora Svaté Kateřiny

Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261 kontakt , (3 pobočky)

Obecní knihovna.

web www.horasvatekateriny.cz

Knihovna Oblastního muzea v Mostě

Most, Čsl. armády 1360 kontakt +420 414 120 295, (2 pobočky)

Knihovna se zaměřením na odbornou literaturu.

web www.muzeum-most.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Litvínov-Horní Litvínov, Podkrušnohorská 1589 kontakt +420 476 111 520, (2 pobočky)

Provoz základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků a matematiky pro 650 žáků. Součástí je jídelna, družina, klub a školská rada. Vydávají časopis Zip. Zajišťují výchovné poradenství. Pořádají kulturní a sportovní akce pro děti.

web www.3zs.cz

Obecní knihovna Patokryje

Patokryje, Patokryje 35 kontakt , (1 pobočka)

Půjčování knih a časopisů pro dospělé a děti, služby internetu.

web www.patokryje.cz
« předchozí 1 2 další »