Mateřské školy - Praha 7

1 - 18 firem z 18 nalezených

Mufánkov, s.r.o.- MŠ Mufánkov

Praha 7, Dukelských hrdinů 469/25 kontakt +420 777 836 071

Mufánkov je mateřská školka a jesle pro děti od 2-7let, která vede děti cestou montessori. Kromě školky pořádáme semináře, workshopy, kroužky pro děti a další rodinné akce.

web www.mufankov.cz

Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ, Umělecká

Praha 7 - Holešovice, Umělecká 8 kontakt +420 233 378 694, (1 pobočka)

Fakultní základní škola PedF Univerzity Karlovy je velká městská škola, založená v roce 1902. V roce 1998 se k ní přidružila Mateřská škola U Studánky. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 500 žákům a předškolní péčí cca 118 dětem.

web www.fzsumelecka.cz

Mateřská školka Klárka

Praha 7 - Holešovice, Dobrovského 527/26 kontakt +420 606 915 403

Soukromá mateřská školka a jesle nabízí bezbariérové herny, výchovu i vzdělávání s prvky pedagogické koncepce Montessori. Pořádáme akce s rodiči, lyžařský i plavecký výcvik, výlety do přírody, projížďky na koních a další. Kroužky ve školce probíhají v rámci odpoledních zájmových činností bezplatně.

web www.skolka-klarka.cz

MŠ Praha 7, Janovského

Praha 7 - Holešovice, Janovského 995/52 kontakt +420 220 870 517

Mateřská škola Janovského na praze 7 nabízí 52 míst pro děti předškolního věku. Součástí školky je i jídelna, takže pravidelné stravování ve školce je zajištěno. Školka je v areálu mš nad štolou. Nabízí spoustu zájmových aktivit a kroužků. Mezi ty hlavní patří plavání, Keramika, divadelní nebo hudební představení v MŠ, narozeninové oslavy dětí, dny dětí, návštěva divadel, Mikulášská besídka, vánoční besídka, účelné vycházky po Praze. Nabízíme možnost školky v přírodě.

zobrazit detail

Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ, U Studánky

Praha 7 - Holešovice, U studánky 851/4 kontakt +420 233 378 694, (1 pobočka)

Provozování mateřské školy s celkovou kapacitou 117 míst. Součástí školy je školní jídelna.

web www.fzsumelecka.cz

Ovečka - centrum pro děti a rodiče

Praha 7 - Holešovice, Rajská 300/3 kontakt +420 604 172 835

Křesťanská celodenní školka pro předškolní děti s možností stravování. Nabídka navštěvování výuky angličtiny, hudebního, pohybového a sportovního kroužku. Nejhlavnější činností, kterou mateřské centrum ovečka nabízí jsou „školičky“ a zájmové kroužky pro děti předškolního věku (3-6 let). Mezi další poskytované sužby patří hlídání dětí a poradenská činnost pro děti v předškolním věku. Všechny naše kroušky a aktivity vedou křesťanští pedagogové s dlouholetou praxi v oboru.

web www.mcovecka.cz

Mateřská škola U Uranie, Praha 7

Praha 7 - Holešovice, Na Maninách 1080/29a kontakt +420 220 802 341

Mateřská škola U Uranie zajišťuje ve spolupráci s rodinou výchovu předškolních dětí. Podporuje zdravý tělesný, sociální a psychický vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Zvláštní důraz klade na to, aby si děti osvojily základní pravidla chování, základní životní a mezilidské vztahy. Mateřská škola přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady dalšího vzdělávání. Pokud dítě nemůže do školky docházet,…

web www.msuranie.net

Katolická mateřská škola sv. Klimenta

Praha 7 - Holešovice, U Uranie 16/1080 kontakt +420 220 571 008

Od běžných mateřských škol se tato škola liší nadstandardní obsahově tématickou náplní vzdělávacího programu. Zařazována je pravidelná modlitba, která se stává prosbou - chválou - poděkováním – otázkou – potřebou - úžasem – radostí. Modlitba je uskutečňována individuálně ve společenství všech, kdo se tu setkávají.

web www.kms-kliment.cz

MŠ Praha 7, Kostelní

Praha 7 - Holešovice, Kostelní 37/7 kontakt +420 233 374 436

Provoz mateřské školy pro 129 dětí s jídelnou. K dispozici máme tělocvičnu, saunu a zahradu se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovištěm. Zabýváme se výukou anglického jazyka a hry na flétnu. Nabízíme keramické, výtvarné, hudební a pohybové kroužky. Pořádáme drakiády a výlety.

web www.mskostelni.cz

Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

Praha 7 - Holešovice, Tusarova 790/21 kontakt +420 220 809 965

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Klíč k poznání“, který vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem našeho každodenního snažení je poskytnout dětem základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Jsme přesvědčeni, že i naše škola musí především plnit úkol základní výchovy. Nejde nám jen o to, aby naši žáci měli mnoho faktografických poznatků, aby měli „dobré známky“. Jde nám…

web www.skolatusarova.cz

Ekoškolka Rozárka – Praha 7

Praha 7 - Troja, Pod Havránkou 12/2 kontakt +420 241 490 204

Ekoškolka rozárka je soukromá mateřská školka. Ekoškolka znamená, že jsme členy mezinárodního vzdělávacího programu, jehož hlavním cílem je, aby se děti naučili již od brzkého věku snižovat ekologický dopad školky a svého jednání na životní prostředí a tím zlepšili prostředí, jak ve školce, tak v jejím okolí. Vyučujeme děti od 3 let a to na základě učebního programu začít spolu - step by step, který má celosvětovou popularitu. Naše školka je unikátní ve svém zaměřrní. Spojujeme program začít…

web www.ekoskolka-rozarka.cz, www.podhoubi.cz

Mateřská škola Kostelní

Praha 7 - Holešovice, Kostelní 37/7 kontakt +420 233 374 436

Naše mateřská škola je školou finského typu, postavená v roce 1979 v Letenských sadech. Prostorové možnosti jsou dobrým zázemím pro veškeré výchovně vzdělávací aktivity. Každá třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky. Všem dětem je k dispozici jídelna, tělocvična a sauna. K mateřské škole patří i prostorná zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovišti. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávací programu s názvem „Přijďte se…

web www.mskostelni.cz

MŠ Praha 7, Nad Štolou

Praha 7 - Holešovice, Nad štolou 1277 kontakt +420 233 371 448

Mateřská škola pro 176 dětí s jídelnou. Zajišťujeme kroužky tanečků, angličtiny, dramatický kroužek i keramiky.

zobrazit detail

MŠ Praha 7, Nad Kazankou

Praha 7 - Troja, Nad Kazankou 230 kontakt +420 284 690 495

Mateřská škola pro 60 dětí. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky i jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký kurz.

web www.volny.cz

MŠ Praha 7, Letohradská

Praha 7 - Holešovice, Letohradská 712 kontakt +420 233 370 792

Provozujeme mateřskou školku s celkovou kapacitou 196 míst. Součástí školy je školní jídelna a třída určená pro děti vyžadující speciální a logopedickou péči. Pro děti organizujeme sportovní hry taneční a pohybový kroužek, kroužek anglického jazyka, logopedie, výtvarný kroužek a kroužek flétny.

zobrazit detail

Smiling Baby School s.r.o.

Praha 7 - Bubeneč, Čechova 587 kontakt +420 222 969 570

Nabízíme celodenní péči o děti. Zajišťujeme pohybovou aktivitu, výuku angličtiny i logopedickou péči.

web www.smilingbabyschool.cz

MAlý Velký strom, z.ú.

Praha 7, Ovenecká 73/25 kontakt +420 733 364 745

Dětský klub s waldorfskými prvky pro děti od 3 do 6 let.

web www.malyvelkystrom.com