Mateřské školy – Praha 7

Mateřské školy poskytují předškolní vzdělávání dětem od 2 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku. Mateřské školy mohou být veřejné, soukromé nebo firemní. Přehled mateřských škol v lokalitě Praha 7.

1–10 firem z 29 nalezených Filtry

1Step by Step Česká republika, obecně prospěšná společnost

Naším oborem je pořádání vzdělávacích akcí a projektů. Přispívání aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice. Hlavní projekt je vzdělávací program "Začít spolu".

2Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ, Umělecká1 pobočka

4.8
★★★★★
★★★★★
(12)
Umělecká 8, Praha 7 - Holešovice Bezdlužná

Fakultní základní škola PedF Univerzity Karlovy je velká městská škola, založená v roce 1902. V roce 1998 se k ní přidružila Mateřská škola U Studánky. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 500 žákům a předškolní péčí cca 118 dětem.

3Mateřská školka Klárka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Dobrovského 527/26, Praha 7 - Holešovice Bezdlužná

Soukromá mateřská školka a jesle nabízí bezbariérové herny, výchovu i vzdělávání s prvky pedagogické koncepce Montessori. Pořádáme akce s rodiči, lyžařský i plavecký výcvik, výlety do přírody, projížďky na koních a další. Kroužky ve školce probíhají v rámci odpoledních zájmových činností bezplatně.

4Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Janovského 52

Janovského 995/52, Praha 7 - Holešovice
Otevřeno od 6:30
Bezdlužná

Mateřská škola Janovského na praze 7 nabízí 52 míst pro děti předškolního věku. Součástí školky je i jídelna, takže pravidelné stravování ve školce je zajištěno. Školka je v areálu mš nad štolou. Nabízí spoustu zájmových aktivit a kroužků. Mezi ty hlavní patří plavání, Keramika, divadelní nebo…

5Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ, U Studánky1 pobočka

4.8
★★★★★
★★★★★
(12)
U studánky 851/4, Praha 7 - Holešovice Bezdlužná

Provozování mateřské školy s celkovou kapacitou 117 míst. Součástí školy je školní jídelna.

6Ovečka - centrum pro děti a rodiče

Křesťanská celodenní školka pro předškolní děti s možností stravování. Nabídka navštěvování výuky angličtiny, hudebního, pohybového a sportovního kroužku. Nejhlavnější činností, kterou mateřské centrum ovečka nabízí jsou „školičky“ a zájmové kroužky pro děti předškolního věku (3-6 let). Mezi další…

7Mateřská škola U Uranie, Praha 7

Mateřská škola U Uranie zajišťuje ve spolupráci s rodinou výchovu předškolních dětí. Podporuje zdravý tělesný, sociální a psychický vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Zvláštní důraz klade na to, aby si děti osvojily základní pravidla chování, základní…

8Katolická mateřská škola sv. Klimenta

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
U Uranie 16/1080, Praha 7 - Holešovice Bezdlužná

Od běžných mateřských škol se tato škola liší nadstandardní obsahově tématickou náplní vzdělávacího programu. Zařazována je pravidelná modlitba, která se stává prosbou - chválou - poděkováním – otázkou – potřebou - úžasem – radostí. Modlitba je uskutečňována individuálně ve společenství všech, kdo…

9MŠ Praha 7, Kostelní

Provoz mateřské školy pro 129 dětí s jídelnou. K dispozici máme tělocvičnu, saunu a zahradu se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovištěm. Zabýváme se výukou anglického jazyka a hry na flétnu. Nabízíme keramické, výtvarné, hudební a pohybové kroužky. Pořádáme drakiády a výlety.

10Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Tusarova 790/21, Praha 7 - Holešovice Bezdlužná

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Klíč k poznání“, který vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem našeho každodenního snažení je poskytnout dětem základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na…


Mateřské školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Praha 7


Mateřské školy v lokalitě Praha 7 – detailní popis

Vzdělávání v mateřských školkách podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Vzdělávání ve školkách dále napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje speciálně pedagogickou péči. 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se koná v období od 2. května do 16. května. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel MŠ. Dítě může být přijato i během školního roku. Do mateřské školy, která je zřízená obcí nebo svazkem obcí, se přednostně přijímají děti, jenž před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let věku. A to za podmínky, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 

Typy mateřských škol

  • Mateřské školy s celodenním provozem – fungují déle než 6,5 hodiny denně. Maximálně však 12 hodin denně. 
  • Mateřské školy s polodenním provozem – fungují nejdéle 6,5 hodiny denně.
  • Mateřské školy s internátním provozem – poskytují celodenní i noční péči dětem v pracovních dnech, a to v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně. 

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

Poskytují předškolní vzdělávání dětem se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným, které jsou umístěné v příslušném zdravotnickém zařízení.