Mateřské školy - Praha 8

1 - 20 firem z 40 nalezených

Jaroslav Supek

Praha 8 - Bohnice, Na Bendovce 307/2 kontakt

Soukromá školka zajišťující dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti. Zkušení pedagogové u dětí rozvíjí jejich přirozené vlastnosti a dovednosti. Školka je umístěna v přirozeném prostředí rodinného domu se 2 hernami, velkou zahradou a prostornou terasou.

web www.skolka-manasek.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Praha 8 - Karlín, Za invalidovnou 579/3 kontakt +420 284 826 799

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence sociálně…

web www.zs-mszainvalidovnou.cz

JESLE NARUBY - celodenní školička Praha (pobočka Praha 8)

Praha 8 - Karlín, Sokolovská 98/96 kontakt +420 608 812 228, (4 pobočky)

Soukromá školka a jesle pro děti od 6 měsíců do 4 let v Praze. Naším cílem je individuální a harmonický rozvoj osobnosti dítěte v souladu s jeho potřebami, možnostmi, zájmy a věkovými zvláštnostmi. Aktivně podporujeme u dětí lásku a úctu k přírodě, všemu živému a ke svému okolí.

web www.cpapraha.cz

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 555/1 kontakt +420 233 556 677, (2 pobočky)

Jsme církevní mateřská a základní škola logopedická. Zajišťujeme celodenní péči pro děti od 3 let z celé ČR po celou dobu jejich školní docházky. Mimopražští mají možnost ubytování na internátě.

web www.donbosco.cz

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Praha 8 - Karlín, Za invalidovnou 579/3 kontakt +420 284 811 094

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou. Součástí je kroužek florbalu a míčových her. Mateřská škola pro 50 dětí.

web www.zs-strozziho.cz

Sunny Garden s.r.o.

Praha 8, Vánková 897/13 kontakt +420 607 512 912

Anglická školka pro děti od 2-7 let i bez znalosti angličtiny. Děti se učí pomocí her a zážitků od rodilých mluvčí. Program je postaven na americkém kurikulu, skupina 6 dětí. Pokračování angličtiny v bilingvní třídě. Svoz dětí, BIO svačiny.

web www.sunnygarden.cz

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

Praha 8 - Kobylisy, Frýdlantská 1350 kontakt +420 286 581 805

Mezinárodní soukromá škola nabízí výuku v anglickém jazyce. Pro české děti výuka českého jazyka a reálií. Škola je v programu University of Cambridge a je plně akreditovaná Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR.

web www.meridianedu.cz

MALVÍNA - umělecká mateřská škola s.r.o. - MŠ Karlín

Praha 8 - Karlín, Křižíkova 159/56 kontakt

Provozujeme uměleckou školku. Věnujeme se přípravě na školní docházku, rozvoji grafomotoriky, zrakového vnímání a logopedii. Posky­tu­jeme celodenní péči pro děti od 1 roku věku. Maxi­mální počet dětí ve třídě je 8. Nabízíme konzul­tace z oboru výživy dětí, psy­cho­logie, logo­pe­die a grafo­mo­to­riky.

web www.skolkamalvina.cz

Mateřská škola Sofia School

Praha 8 - Bohnice, Podhajská pole 771/2 kontakt +420 775 798 122, (2 pobočky)

Jsme česko - anglická akreditovaná mateřská škola s bilingvním programem a programem pro předškoláky.

web www.sofiaschool.cz

Trojská labuť s.r.o.

Praha 8 -Troja, Na Dlážděnce 732/50 kontakt , (1 pobočka)

Soukromá školka Trojská labuť v sousedství chráněné krajinné oblasti Trója v Praze. Školka disponuje I care systémem, nejnovější interaktivní tabulí, saunou, nejlepšími didaktickými pomůckami a bohatým vybavením. Poskytují kvalitní výuku anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčí a certifikovaných pedagogů, se speciální pedagogickou péčí, logopedickým kroužkem a předškolními programy.

web www.trojskalabut.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 598/3 kontakt +420 233 554 720

Základní škola rodinného typu se zaměřením na výtvarnou a estetickou výchovu pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Mateřská škola pro 112 dětí podporuje zdraví a nabízí zajištění logopedické péče.

web www.dolakova.cz

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1691/20 kontakt +420 284 684 968

Provozujeme mateřskou školu pro děti s mentálním i tělesným postižením, vadami řeči a poruchami autistického spektra. Součástí je jídelna. Nabízíme výtvarný, sportovní, hudební a keramický kroužek. Pořádáme dětské akce i výlety.

web www.stibrova.cz

Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6

Praha 8 - Čimice, Libčická 398/6 kontakt +420 233 559 258

Nabízíme a provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí se školní jídelnou a dále i nabízíme nadstandardní aktivity jako hry na flétnu a před plaveckou výuku a angličtinu hrou a vlastníme zahradu o rozloze 5 000 m2 osázenou vzrostlými stromy a vyučujeme dle programu Putování se sluníčkem.

web www.mslibcicka.cz

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Praha 8 - Libeň, Bedřichovská 1960/1 kontakt +420 286 589 478, (1 pobočka)

Provozujeme fakultní základní školu pro 650 žáků s diferencovanou výukou matematiky a cizích jazyků. K dispozici je jídelna, družina a klub. Nabízíme různé kroužky. Pořádáme plavecké, lyžařské kurzy, školu v přírodě a soutěže.

web www.zsnaslovance.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17/11 kontakt +420 283 910 960

Jsme základní škola pro 436 žáků, s družinou, jídelnou, klubem.

web www.skoladablice.cz

Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

Praha 8 - Libeň, Na Korábě 350/2 kontakt +420 283 842 809, (1 pobočka)

Mateřská škola je školou rodinného typu, mezi hlavní oblasti zájmů patří mravní, citová a tělesná výchova. V dětech posilují vlastní sebedůvěru, samostatnost a schopnost rozhodování se, vše maximálně hravou formou.

web www.msnakorabe.cz

Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7

Praha 8 - Čimice, Drahaňská 779 / 7 kontakt +420 283 852 504

Mateřská škola se nachází v krásném prostředí až na samém okraji Čimic, v těsném sousedství s chráněnou krajinnou oblastí Drahaňské údolí. K budově také patří velká zahrada s prolézačkami, pískovišti, koly, tříkolkami a brouzdalištěm. Školka má tři součásti - mateřskou školu speciální, školní jídelnu a internát, které navzájem tvoří jeden vzájemně propojený celek s nepřetržitým provozem. Působnost zařízení je regionální – tzn.pro děti z celé Prahy a blízkého okolí, přednostně pak z Prahy 8.…

web www.msdrahanska.cz

Seminarium

Praha 8 - Bohnice, Ústavní 92/9 kontakt +420 608 159 342

Jsme nestátní mateřská škola. Pro děti od 2 do 6 let. Důraz je kladen na dramatiku, rytmiku, logopedii, hudební výchovu, pohyb a tanec, výtvarné činnosti, ale ani jiné aktivity dětem nechybí.

web www.seminarium.cz

Mateřská škola Motýl s.r.o. - Anglická soukromá mateřská škola Praha 8

Praha 8 - Kobylisy, Přemyšlenská 521/90 kontakt +420 728 539 049

Naše soukromá anglická škola v Praze 8 nabízí dětem výuku angličtiny napříč denním programem. S dětmi se mimo jiné věnujeme dramatické, hudební i výtvarné výchově.

web www.anglickamaterskaskolka.cz

FamilyandJob.cz

Praha 8 - Karlín, Vítkova 261/6 kontakt +420 604 557 493

Provoz soukromé školky. Zajišťujeme hlídání a péči o děti. Poskytujeme zábavný program, hračky, skákací hrady, výtvarné pomůcky i pohybové aktivity.

web www.familyandjob.cz
« předchozí 1 2 další »