Mateřské školy - Praha 8

1 - 20 firem z 40 nalezených

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1

Praha 8 - Karlín, Za invalidovnou 628/1 kontakt +420 284 826 799

Práce škol spočívá na úzké spolupráci mezi školou a rodiči, na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky - dětmi, rodiči, učiteli a na zajištění všestranného individuálního přístupu ke všem dětem podle jejich aktuální potřeby. Vedle standardních aktivit daných vzdělávacími programy, nabízí škola různorodé činnosti pro posílení znalostí a dovedností dětí a to v rámci výuky i pobytu v předškolních zařízeních i ve školní družině. Škola má minimální preventivní program pro oblast prevence sociálně…

web www.zs-mszainvalidovnou.cz

JESLE NARUBY - celodenní školička Praha (pobočka Praha 8)

Praha 8 - Karlín, Sokolovská 98/96 kontakt +420 608 812 228, (3 pobočky)

Soukromá školka a jesle pro děti od 6 měsíců do 4 let v Praze. Naším cílem je individuální a harmonický rozvoj osobnosti dítěte v souladu s jeho potřebami, možnostmi, zájmy a věkovými zvláštnostmi. Aktivně podporujeme u dětí lásku a úctu k přírodě, všemu živému a ke svému okolí.

web www.cpapraha.cz

Školka Heřmánek

Praha 8, Rajmonova 1199 kontakt +420 724 692 084

Nabízíme bezpečné, přátelské a tvořivé prostředí s péčí pro Vaše děti v jeslích a ve školce. Naše jesle jsou otevřeny po celé léto pro rodiče i ty kteří nejsou běžně našimi klienty. Přijímáme děti od 2 let a mladší dle individuální dohody.

web www.skolkahermanek.cz

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 555/1 kontakt +420 233 556 677, (2 pobočky)

Jsme církevní mateřská a základní škola logopedická. Zajišťujeme celodenní péči pro děti od 3 let z celé ČR po celou dobu jejich školní docházky. Mimopražští mají možnost ubytování na internátě.

web www.donbosco.cz

Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Praha 8 - Karlín, Za invalidovnou 579/3 kontakt +420 284 811 094

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou. Součástí je kroužek florbalu a míčových her. Mateřská škola pro 50 dětí.

web www.zs-strozziho.cz

Sunny Garden s.r.o.

Praha 8, Vánková 897/13 kontakt +420 607 512 912

Anglická školka pro děti od 2-7 let i bez znalosti angličtiny. Děti se učí pomocí her a zážitků od rodilých mluvčí. Program je postaven na americkém kurikulu, skupina 6 dětí. Pokračování angličtiny v bilingvní třídě. Svoz dětí, BIO svačiny.

web www.sunnygarden.cz

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

Praha 8 - Kobylisy, Frýdlantská 1350 kontakt +420 286 581 805

Mezinárodní soukromá škola nabízí výuku v anglickém jazyce. Pro české děti výuka českého jazyka a reálií. Škola je v programu University of Cambridge a je plně akreditovaná Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže ČR.

web www.meridianedu.cz

MALVÍNA - umělecká mateřská škola s.r.o. - MŠ Karlín

Praha 8 - Karlín, Křižíkova 159/56 kontakt

Provozujeme uměleckou školku. Věnujeme se přípravě na školní docházku, rozvoji grafomotoriky, zrakového vnímání a logopedii. Posky­tu­jeme celodenní péči pro děti od 1 roku věku. Maxi­mální počet dětí ve třídě je 8. Nabízíme konzul­tace z oboru výživy dětí, psy­cho­logie, logo­pe­die a grafo­mo­to­riky.

web www.skolkamalvina.cz

Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32

Praha 8 - Bohnice, Poznaňská 462/32 kontakt +420 233 550 293

Provozujeme mateřskou školu pro 140 dětí s jídelnou a zahradou. Zajišťujeme ekologickou výchovu i seznámení s prací na počítači a výuku angličtiny. Pořádáme celodenní, polodenní výlety, karnevaly, loučení s předškoláky i divadelní představení.

web www.mspoznanska.cz

Mateřská škola Sofia School

Praha 8 - Bohnice, Podhajská pole 771/2 kontakt +420 775 798 122, (2 pobočky)

Jsme česko - anglická akreditovaná mateřská škola s bilingvním programem a programem pro předškoláky.

web www.sofiaschool.cz

Trojská labuť s.r.o.

Praha 8 -Troja, Na Dlážděnce 732/50 kontakt +420 607 333 444, (1 pobočka)

Soukromá školka Trojská labuť v sousedství chráněné krajinné oblasti Trója v Praze. Školka disponuje I care systémem, nejnovější interaktivní tabulí, saunou, nejlepšími didaktickými pomůckami a bohatým vybavením. Poskytujeme kvalitní výuku anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčí a certifikovaných pedagogů, se speciální pedagogickou péčí, logopedickým kroužkem a předškolními programy.

web www.trojskalabut.cz

Jaroslav Supek

Praha 8 - Bohnice, Na Bendovce 307/2 kontakt

Soukromá školka zajišťující dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti. Zkušení pedagogové u dětí rozvíjí jejich přirozené vlastnosti a dovednosti. Školka je umístěna v přirozeném prostředí rodinného domu se 2 hernami, velkou zahradou a prostornou terasou.

web www.skolka-manasek.cz

Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1

Praha 8 - Libeň, Štěpničná 1964/1 kontakt +420 286 587 759

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s jídelnou. Pracujeme s vlastním vzdělávacím programem pro mateřské školy „Mateřská škola, která má ráda děti“.

web msstepnicna.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

Praha 8 - Bohnice, Dolákova 598/3 kontakt +420 233 554 720

Základní škola rodinného typu se zaměřením na výtvarnou a estetickou výchovu pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků. Mateřská škola pro 112 dětí podporuje zdraví a nabízí zajištění logopedické péče.

web www.dolakova.cz

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1691/20 kontakt +420 284 684 968

Provozujeme mateřskou školu pro děti s mentálním i tělesným postižením, vadami řeči a poruchami autistického spektra. Součástí je jídelna. Nabízíme výtvarný, sportovní, hudební a keramický kroužek. Pořádáme dětské akce i výlety.

web www.stibrova.cz

Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6

Praha 8 - Čimice, Libčická 398/6 kontakt +420 233 559 258

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí se školní jídelnou. Nabízíme nadstandardní aktivity jako hry na flétnu, plaveckou výuku a angličtinu hrou. Vlastníme zahradu o rozloze 5 000 m2 osázenou vzrostlými stromy. Vyučujeme dle programu Putování se sluníčkem.

web www.mslibcicka.cz

Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

Praha 8 - Kobylisy, Chabařovická 1349/2 kontakt +420 732 909 011

Provozujeme mateřskou školu pro 168 dětí s jídelnou. Zajišťujeme sportovní, aerobický, taneční a keramický kroužek. Vyučujeme podle vzdělávacího programu Svět nekončí za vrátky. Pořádáme předplavecký výcvik pro děti, návštěvy divadelních představení v pražských divadlech.

web www.chabarovicka.cz

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Praha 8 - Libeň, Bedřichovská 1960/1 kontakt +420 286 589 478, (1 pobočka)

Provozujeme fakultní základní školu pro 650 žáků s diferencovanou výukou matematiky a cizích jazyků. K dispozici je jídelna, družina a klub. Nabízíme různé kroužky. Pořádáme plavecké, lyžařské kurzy, školu v přírodě a soutěže.

web www.zsnaslovance.cz

Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8, příspěvková organizace

Praha 8 - Bohnice, Řešovská 490/8 kontakt +420 233 553 909

Provozujeme mateřskou školu pro 130 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny, dále výtvarné, dramatické, sportovní, taneční kroužky, nabízíme výuku hry na flétnu.

web www.msresovska.cz

Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17/11 kontakt +420 283 910 960

Jsme základní škola pro 436 žáků, s družinou, jídelnou, klubem.

web www.skoladablice.cz
« předchozí 1 2 další »