Mateřské školy – Ústí nad Labem

Mateřské školy poskytují předškolní vzdělávání dětem od 2 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku. Mateřské školy mohou být veřejné, soukromé nebo firemní. Přehled mateřských škol v lokalitě Ústí nad Labem.

1–10 firem z 72 nalezených Filtry

1Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace

5.0
★★★★★
★★★★★
(13)
Karla IV. 1241/41, Ústí nad Labem… Bezdlužná

Jsme dvoutřídní mateřskou školou a máme rodinnou atmosféru a nabízíme výtvarný kroužek a hru na flétnu i také sportovní kroužek a keramiku a dále i seznámení s angličtinou a vyjíždíme s dětmi na ozdravné pobyty a naším cílem je šťastné dítě.

2Obecní úřad Petrovice (okres Ústí nad Labem)

4.9
★★★★★
★★★★★
(1)
Petrovice 529, Petrovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec Petrovice.

3Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod…

5.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Pod Parkem 2788/2, Ústí nad Labem… Bezdlužná

Jsme základní speciální škola a to pro 313 žáků a máme k dispozici školní družinu a také i jídelnu.

4Obec Malé Březno

Malé Březno 7, Malé Březno
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obec je původně okrouhlice z 9. až 10. století. Je asi totožná s lokalitou Breznec doloženou v majetku velmože Hroznaty v roce 1178 a pak johanitů 1188. Není to však dokázáno. Během třicetileté války byla ves zcela zničena a zůstala dlouho pustá. Roku 1843 byla teplickým panstvím prodána panství…

5Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Libouchec 157, Libouchec Bezdlužná

Jsme základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou nabízí kroužek mladých turistů, kynologů a hasičů a vaření a keramiky a šachový a také turistiky i němčiny.

6Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková…

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Pod Vodojemem 313/3b, Ústí nad Labem… Bezdlužná

Jsme mateřská škola a to s kapacitou 120 žáků se zaměřením na sportovní činnosti nabízí nadstandardní aktivity a to podle přání rodičů a součástí je jídelna.

7Rodinné centrum Slunečník, z.s.

5.0
★★★★★
★★★★★
(30)
Důlce 3092/74, Ústí nad Labem… Bezdlužná

Jsme občanské sdružení (dobrovolné a nepolitické sdružení) a naším cílem je: Zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Vytvářet prostředí pro setkávání osob všech generací. Podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, seminářů…

8Mateřská škola Trmice, Lovecká 600 příspěvková organizace

Jsme mateřská škola pro 60 dětí se třemi třídami a zahradou s bazénem a jídelnou a dále je zajištěna pohybová i také předplavecká průprava.

9Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková…

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Čajkovského 1475/12 , Ústí nad Labem… Bezdlužná

Internátní mateřská škola nabízí internátní nebo prodloužený celodenní provoz, s rodinnou atmosférou. Je umístěna nedaleko centra města Ústí nad Labem. Její velkou předností je netradiční, prostorná, honosná, dvoupodlažní vila s originálním vzhledem, umístěná v malebné, členité zahradě. Tyto…

10Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková…

Jsme základní škola pro 480 žáků s družinou pro 150 dětí a také i jídelnou a pracujeme podle vzdělávacího programu Obecná škola a také i Začít spolu.


Mateřské školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Ústí nad Labem


Mateřské školy v lokalitě Ústí nad Labem – detailní popis

Vzdělávání v mateřských školkách podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Vzdělávání ve školkách dále napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje speciálně pedagogickou péči. 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se koná v období od 2. května do 16. května. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel MŠ. Dítě může být přijato i během školního roku. Do mateřské školy, která je zřízená obcí nebo svazkem obcí, se přednostně přijímají děti, jenž před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let věku. A to za podmínky, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 

Typy mateřských škol

  • Mateřské školy s celodenním provozem – fungují déle než 6,5 hodiny denně. Maximálně však 12 hodin denně. 
  • Mateřské školy s polodenním provozem – fungují nejdéle 6,5 hodiny denně.
  • Mateřské školy s internátním provozem – poskytují celodenní i noční péči dětem v pracovních dnech, a to v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně. 

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

Poskytují předškolní vzdělávání dětem se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným, které jsou umístěné v příslušném zdravotnickém zařízení.