Speciální školy - Mělník

1 - 5 firem z 5 nalezených

Odborné učiliště Kanina

Kanina, Kanina 57 kontakt +420 725 293 331

Jsme speciální střední škola se zaměřením na žáky ze škol speciálních a na žáky ze škol základních, u kterých jsou zjištěny speciální vzdělávací potřeby. Odborné učiliště Kanina je škola rodinného typu. Ve školství působíme od roku 1964. Ubytování žáků zajištěno na internátu v místě školy v malebném prostředí CHKO Kokořínsko. Provoz od neděle odpoledne do pátku, 24 hodinový pedagogický dozor. Informace pro zájemce o studium: Přijímací řízení probíhá bez zkoušky, formou pohovoru. Velmi rádi…

web www.oukanina.cz

Městský úřad Mělník

Mělník, náměstí Míru 1 kontakt +420 315 635 111, (3 pobočky)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.melnik.cz

Základní škola, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111

Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 kontakt +420 315 727 293

Škola poskytuje základní vzdělání v 1.-9. ročníku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřena na vzdělávání dětí se zdravotním postižením, mentálním postižením, poruchy autistického spektra, kombinované vady a další.

web zsp-kralupy.cz

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace

Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 kontakt +420 315 727 447

Základní škola pro 760 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je bezbariérový vstup. Možnost nepovinné výuky jazyků od 1. třídy. Provozujeme školní knihovnu a parlament. Organizujeme vzdělávací a kulturní soutěže, exkurze a výlety. Pořádáme historický kroužek.

web zsgenklapalka.cz

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník

Mělník, Jaroslava Seiferta 179/9 kontakt +420 315 622 203, (1 pobočka)

Základní škola se třídami základní školy praktické, základní školy speciální, rehabilitační a přípravné třídy pro děti ze znevýhodněného prostředí.

web zsp-melnik.cz