Speciální školy - Mělník

1 - 5 firem z 5 nalezených

Základní škola, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111

Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 kontakt +420 315 727 293

Škola poskytuje základní vzdělání v 1.-9. ročníku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřena na vzdělávání dětí se zdravotním postižením, mentálním postižením, poruchy autistického spektra, kombinované vady a další.

web zsp-kralupy.cz

Odborné učiliště Kanina

Kanina, Kanina 57 kontakt +420 315 693 141

Jsme učiliště internátního typu, které pracuje s dětmi s mentálním postižením již od roku 1964. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale vždy byli přednostně přijímáni žáci ze zvláštních, dnes praktických škol. Experimentálně jsme i my, za použití IVP, poskytli vzdělání žákům ze speciálních škol.

web www.oukanina.cz

Městský úřad Mělník

Mělník, náměstí Míru 1 kontakt +420 315 635 111, (3 pobočky)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.melnik.cz

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace

Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029 kontakt +420 315 727 447

Základní škola pro 760 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je bezbariérový vstup. Možnost nepovinné výuky jazyků od 1. třídy. Provozujeme školní knihovnu a parlament. Organizujeme vzdělávací a kulturní soutěže, exkurze a výlety. Pořádáme historický kroužek.

web zsgenklapalka.cz

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník

Mělník, Jaroslava Seiferta 179/9 kontakt +420 315 622 203, (1 pobočka)

Základní škola se třídami základní školy praktické, základní školy speciální, rehabilitační a přípravné třídy pro děti ze znevýhodněného prostředí.

web zsp-melnik.cz