Vysoké školy a univerzity - Praha 1

1 - 20 firem z 25 nalezených

Univerzita Karlova - Praha

Praha 1, Ovocný trh 3-5 kontakt +420 224 491 111, (28 poboček)

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Univerzita nabízí studium na sedmnácti fakultách přírodovědeckého a humanitního zaměření.

web www.cuni.cz

CEVRO Institut, o.p.s.

Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 28 kontakt +420 221 506 700, (1 pobočka)

Jsme soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. Nabízíme Bc. a navazující Mgr. studijní programy, které mají praktické uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru.

web www.cevroinstitut.cz

Institut pro průmyslový a finanční management

Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 795/40 kontakt +420 221 490 355

Prestižní mezinárodně akreditované MBA programy jak v anglickém tak i v německém jazyce při zaměstnání. IPFM akreditován u FIBAA. Člen CAMBAS.

web www.ipfm.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1, Letenská 120/5 kontakt +420 257 530 202

Akreditované bakalářské a magisterské programy vyučované v angličtině. Studium je založené na amerických a britských tradicích. Multikulturní prostředí. Nabízíme možnost studia na partnerských univerzitách v USA, výměnné pobyty na evropských univerzitách v rámci programu Erasmus.

web www.aauni.edu

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta

Praha 1, náměstí Jana Palacha 2 kontakt +420 221 619 111, (28 poboček)

Filozofická fakulta UK zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie.

web www.ff.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Praha 1, Smetanovo nábřeží 995/6 kontakt +420 222 112 111, (28 poboček)

Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium sociálních věd.

web www.fsv.cuni.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Praha 1- Nové Město, Spálená 76/14 kontakt +420 810 888 500

Naším oborem je nabídka magisterského a bakalářského studia prezenční i kombinovanou formou v oborech zaměřených na cestovní ruch, leteckou dopravu a informatiku. V nabídce je magisterský obor Management cestovního ruchu, Management leteckých podniků, bakalářský Letový provoz, Informatika v cestovním ruchu a další.

web www.vso-praha.eu

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Praha 1- Staré Město, Břehová 78/7 kontakt +420 224 358 310, (15 poboček)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium včetně celoživotního vzdělávání. Pořádá přípravné kurzy na přijímací řízení. Poskytuje možnost studia v anglickém jazyce pro české i zahraniční studenty.

web www.fjfi.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní

Praha 1, Konviktská 20 kontakt +420 224 359 543, (15 poboček)

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium včetně celoživotního vzdělávání. Pořádá přípravné kurzy na přijímací řízení. Poskytuje možnost studia v anglickém jazyce pro české i zahraniční studenty.

web www.fd.cvut.cz

Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. (Praha)

Jesenice - Osnice, Straková 522 kontakt +420 734 827 106, (1 pobočka)

Nabízíme česko-anglický vzdělávácí program, který umožňuje vzdělávání od předškolního věku až po maturitu. Všechny stupně instituce: mateřská škola, základní škola a čtyřleté gymnázium poskytují dvojjazyčné studium - vzdělávání probíhá souběžně v českém a anglickém jazyce, a jejich zastoupení ve výuce je rovnocenné. Jsme členem Kanadské obchodní komory, jejímž jsme také členem. Od roku 2008 aktivně spolupracujeme s Kanadskou ambasádou.

web www.sunnycanadian.cz

Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Praha 1 - Staré Město, Konviktská 291 kontakt +420 224 247 011, (1 pobočka)

Nabízíme MBA, LLM, BBA, DBA a MPA studium díky široké nabídce vzdělávacích programů. Výuka probíhá v českém a slovenské jazyce. Doba trvání studia je 3 semestry (12-14 měsíců). Studium je akreditováno mezinárodními institucemi IES London a IADL. současné době u nás působí více než 50 kvalitních lektorů ze státní i soukromé sféry.

web www.ustavprava.cz

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. (pobočka Praha 1 - Nové Město)

Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1009/24 kontakt +420 222 125 255, (1 pobočka)

Studijní středisko Praha nabízí bakalářské studium oboru "Účetnictví a finanční řízení podniku" - kombinovaná forma studia. Studenti se mohou zapojit do "Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR" a získat certifikát "Certifikovaný účetní".

web www.svse-praha.cz

Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta

Praha 1, Černá 646/9 kontakt +420 221 988 216, (28 poboček)

Nabízíme výuku teologie, sociální práce a filozofie.

web www.etf.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Praha 1, Magdalény Rettigové 47/4 kontakt +420 221 900 111, (28 poboček)

Studium bakalářského a magisterského programu pro přípravu učitelů v pregraduálním studiu a v programech celoživotního vzdělávání.

web www.pedf.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze - Ředitelství kolejí a menz

Praha 1, Voršilská 144/1 kontakt +420 224 933 825, (28 poboček)

Nabízíme ubytování pro české a zahraniční studenty či hosty školy, pořádání konferencí, sympozií, seminářů, poskytujeme cateringové služby.

web www.kam.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta

Praha 1, náměstí Curieových 901/7 kontakt +420 221 005 111, (28 poboček)

Magisterské studijní programy s důrazem na výchovu k dosažení univerzálního a úplného právnického vzdělání.

web www.prf.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna

Praha 1, Ovocný trh 560/5 kontakt +420 222 322 627, (28 poboček)

Koordinace, nákup a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů.

web www.cuni.cz/UK-4395.html?poid=1157742395334715

Nadace CERGE - EI

Praha 1, Politických vězňů 936 kontakt

Naším oborem je provoz společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, nabízí prestižní doktorské studium ekonomie v americkém stylu (Ph.D. in Economics) a empiricky orientovaný program Masters in Applied Economics.

zobrazit detail

NEWTON College, a.s. (pobočka Praha 1)

Praha 1, Václavské náměstí 837/11 kontakt , (1 pobočka)

Jsme zaměřeni na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie. Studium je úzce propojeno s praxí. Rozšiřování typů bakalářských oborů a jejich inovace. Poskytujeme zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost, zahraniční spolupráci, rozvoj studijních oborů v anglickém jazyce.

web www.newtoncollege.cz

Arnold Investments s.r.o. - vyšší odborná škola

Praha 1, Národní 58/32 kontakt +420 222 323 537, (1 pobočka)

Vyšší odborná škola, která poskytuje vyšší odborné studium, ve studijních oborech Management cestovního ruchu, Bankovnictví a finance a Letecká doprava v cestovním ruchu.

web www.vops-praha.cz
« předchozí 1 2 další »