Vysoké školy a univerzity - Praha 3

1 - 20 firem z 39 nalezených

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o.

Praha 3 - Vinohrady, Slezská 1390/25 kontakt +420 245 019 240

Nabízíme bakalářské a magisterské studium v oblasti Práva.

web www.mipp.cz

BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s. (pobočka Praha 3 Žižkov)

Praha 3 Žižkov, Vlkova 458 kontakt +420 210 088 885, (2 pobočky)

Bankovní akademie – Střední odborná škola nabízí čtyřleté denní a dálkové studium ukončené maturitou v oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví, komplexní finanční gramotnost, bez přijímacích zkoušek, absolventi mohou pokračovat na VŠFS.

web www.bankovniakademie.cz

Centrum výzkumu rozvojových ekonomik Fakulty mezinárodních vztahů

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 221, (12 poboček)

Vědecko-výzkumné centrum složené z odborníků vybavených teoretickými znalostmi a výzkumnými dovednostmi z oboru rozvojová ekonomika, odborné semináře, výzkum vnitřních a vnějších faktorů sociálně ekonomického vývoje.

web www.cevre.webnode.cz

Centrum evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 230, (12 poboček)

Informační, koordinační a poradenské pracoviště se zabývá problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. Pořádáme konference, přednášky, besedy a další akce pro studenty, učitele či pro odbornou i laickou veřejnost.

web www.ces.vse.cz

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 232, (12 poboček)

Příprava studentů pro obor mezinárodní politiky, diplomacie, zabývá se vědeckou činností, mezinárodní politika, řešení praktických problémů, otázky světové bezpečnosti, rozvoj kontaktů s domácími i zahraničními pracovišti.

web www.smsjm.vse.cz

Unicorn College, s.r.o.

Praha 3 Žižkov, V kapslovně 2767 kontakt +420 271 097 111

Vzdělání pro obor informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu, studium na vybraných zahraničních univerzitách, program Erasmus, prospěchová, ubytovací a sociální stipendia, intenzivní přípravné kurzy.

web www.unicorncollege.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (pobočka Praha 3 Žižkov)

Praha 3 Žižkov, Vlkova 458/12 kontakt +420 210 088 880, (3 pobočky)

Bc. i Mgr. studium pro obory Aplikovaná informatika, Bankovnictví, Finance a finanční služby či Marketingová komunikace, Řízení podniku, Pojišťovnictví, Veřejné finance, Veřejná správa. Dále zajišťujeme studium Ph.D. v oboru Finance, možnost studia MBA a BSBA.

web www.vsfs.cz

Institut krizového managementu VŠE v Praze (pobočka Praha 3 Žižkov)

Praha 3 Žižkov, Jeseniova 2769/208 kontakt +420 224 092 156, (18 poboček)

Ubytování pro studenty Vysoké školy ekonomické na kolejích s možností stravování v univerzitních menzách, hotelové ubytování, vysokorychlostní připojení k internetu jak přes kabel, tak bezdrátově přes wifi. Zajišťujeme stravování a další.

web www.suz.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 121, (18 poboček)

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, didaktika ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví a veřejných financí, didaktika ekonomických předmětů, financí a oceňování.

web www. f1.vse.cz

Nakladatelství Oeconomica VŠE

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 783, (18 poboček)

Vydávání studijních textů a časopisů ekonomického zaměření, redakční a jazykové úpravy, časopisy Politická ekonomie, Prague Economic Papers a Acta Oeconomica Pragensia.

web www.nakladatelstvi.vse.cz

Středisko handicapovaných studentů VŠE v Praze

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 717, (18 poboček)

Služby handicapovaným studentům se zaměřením na studijně-informační poradenství, speciálně pedagogické poradenství, koncipování individuální vzdělávací plány, informační činnost v oblasti kompenzačních pomůcek, zdravotní péče a aktivit, zprostředkování služeb osobní asistence a jiné.

web www.nakladatelstvi.vse.cz

Institut oceňování majetku VŠE v Praze

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 106 113, (18 poboček)

Specializované pracoviště nabízející kurzy pro oblasti oceňování majetku, odhadcovská a poradenská činnost, vydávání odborných publikací. Zaměřujeme se také na znaleckou činnost v oblasti oceňování nemovitostí, podniků, cenných papírů a nehmotného majetku.

web www.nakladatelstvi.vse.cz

Certifikační ústav VŠE v Praze (pobočka Praha 3 Žižkov)

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 124, (18 poboček)

Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci dle ČSN EN ISO/IEC 17024 v oborech odhadce pro oceňování podniků, odhadce pro oceňování nemovitostí a certifikaci realitních makléřů.

web www.cu.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze - Sportovní areál

Praha 3 Strašnice, Na Třebešíně 3215/1 kontakt +420 224 098 680, (18 poboček)

Sportovní areál s možností využití sportovní haly pro basketbal, házenou, futsal, florbal a volejbal či tenisového areálu. Součástí haly je horolezecká stěna, sociální zázemí, šatny, konferenční místnost a tribuny, krátkodobé i dlouhodobé pronájmy.

web www.ctvs.vse.cz/sportovni-areal-trebesin

Fakulta národohospodářská

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 521, (18 poboček)

Katedra ekonomie, ekonomiky životního prostředí, filosofie, hospodářské a sociální politiky, práva, regionálních studií a institucionální ekonomie, studijní pobyty v zahraničí, stipendia, soutěže, stáže, vědecký výzkum.

web www.nf.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 221, (18 poboček)

Vědecko-výzkumná činnost pro obory mezinárodní obchod, mezinárodní politika, katedra cestovního ruchu, mezinárodního obchodu, obchodního podnikání a komerčních komunikací, politologie, podnikového a evropského práva a světové ekonomiky.

web www.fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 098 440, (18 poboček)

Katedra arts management, logistika, management, marketing, mikroekonomie, personalistika, podniková ekonomika, psychologie a sociologie řízení, studium MBA. Mezi významné priority fakulty patří také podpora mezinárodních vztahů.

web www.fph.vse.cz

Univerzita třetího věku

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 632, (18 poboček)

Vzdělávání seniorům. Výuka probíhá po jednotlivých semestrech, přihlášky prostřednictvím webu, telefonicky či osobně. Je možné studovat společensko-vědní, informatické a zdratovně-tělovýchovné předměty. Zaměřujeme se na dějiny umění, diplomacii, finance a jiné.

web www.fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 095 421, (18 poboček)

Studijní obory zabývající se informačními systémy. Součástí fakulty je katedra demografie, ekonometrie, ekonomické statistiky, informačního a znalostního inženýrství, informačních technologií, matematiky, statistiky a pravděpodobnosti a systémové analýzy.

web www.fph.vse.cz

ESN VŠE Praha - Buddy System, o.s.

Praha 3 Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 kontakt +420 224 098 548, (18 poboček)

Nezisková studentská organizace, zajišťujeme péči o zahraniční studenty, organizování sportovních, kulturních a jiných společenských akcí. Nabízíme prodej suvenýrů.

web www.buddy.vse.cz
« předchozí 1 2 další »